MG+MSUM

FOTOGRAFSKA ZBIRKA

 

POVEZAVA NA FOTOGRAFSKO ZBIRKO.

 

Fotografska zbirka Moderne galerije (MG) je bila ustanovljena leta 1991 skupaj z oddelkom za fotografijo. Pred tem je gradivo, pomembno za zbirko, prišlo v MG z zapuščinami nekaterih slikarjev, ki so se fotografiji posvečali ljubiteljsko (Rihard Jakopič, Matej Sternen, Gojmir Anton Kos), hranjeno pa je bilo med hemeretečnim gradivom ali v fotodokumentaciji MG.

 

Z ustanovitvijo zbirke je MG pričela s sistematičnim zbiranjem, hranjenjem in preučevanjem del slovenskih fotografov 20. in zdaj tudi 21. stoletja. Z odkupi in donacijami smo do zdaj pridobili okoli 4.000 fotografij 150 avtorjev in več tisoč negativov. Vsebina zbirke je po eni strani tesno prepletena z raziskovalnim delom oddelka za fotografijo in se deloma kaže v katalogih razstav, ki jih je oddelek doslej pripravil, po drugi strani pa ritem in obseg novih pridobitev, med katerimi je vse več del sodobnih fotografov, pogojuje tudi višina sredstev Ministrstva za kulturo RS, namenjena odkupom.

 

Zbirka je prepoznavna po obsežni zastopanosti fotografij zlasti Leona Dolinška, Tomaža Gregoriča, Franca Ferjana, Stojana Kerblerja, Frana Krašovca, Janeza Marenčiča, Slavka Smoleja in Lojzeta Spacala, katerih razstave smo v preteklosti uresničili; z razmeroma številnimi deli so v njej navzoči tudi drugi najvidnejši predstavniki 20. stoletja: Božidar Dolenc, Ivan Dvoršak, Stane Jagodič, Zmago Jeraj, Peter Kocjančič, Jože Kološa - Kološ, Milan Pajk, Tone Stojko, medtem ko so drugi pomembni predstavniki zlasti srednje in mlajše generacije zastopani s posamičnimi deli ali celotami, med njimi Dragan Arrigler, Goran Bertok, Boris Gaberščik, Lado Jakša, Tanja Lažetić, Borut Peterlin, Tihomir Pinter, Tone Rački, Bojan Radovič, Klavdij Sluban, Aleksandra Vajd in drugi, ki so prispevali in prispevajo v zakladnico fotografije na Slovenskem.  

 

Večina fonda zbirke je digitalno preslikana, fotografije in negativi pa so hranjeni po sodobnih muzeoloških standardih. 

 

Matej Sternen, Sedeči ženski akt, 1905-14

Veno Pilon, Bolšji trg v Parizu, okoli 1930

Gojmir Anton Kos, Z izleta Litija, Primskovo, Šent Lovrenc I, 1934

Slavko Smolej, Plavžar v livni grapi, 1935

Franc Ferjan, Žena ob oknu, 1935

Fran Krašovec, Sadni trg, 1940

Lojze Spacal, Rihemberg: vrnili sta se iz nemškega taborišča. Album Slovensko Primorje, okoli 1945

Mario Magajna, Prodajalka kostanja, 1949

Janez Marenčič, Ornament, 1956

Peter Kocjančič, Ribiške mreže, 1958

Tihomir Pinter, Detajl I, 1964

Leon Dolinšek, Prehrana, 1966

Ivan Dvoršak, Zbiralniki, okoli 1966

Stojan Kerbler, Deklica iz Haloz, 1972

Zmago Jeraj, Brez naslova, 1973

Milan Pajk, Triptih I, 1974

Dragan Arrigler, »1984«, 1975

Tone Rački, (brez naslova), 1976

Lado Jakša, Iz cikla Lutke, 1980

Alenka Vidrgar, Dejanje (akt) 8, okoli 1980

Bojan Radovič, Bitterns Boom 3, 1982

Vlado Stjepić, Srg I, 1983

Tone Stojko, Empty Rooms, Hotel Union, 1985

Božidar Dolenc, Iz cikla Ljudje so postali podobe, 1988

Janez Bogataj, Brez naslova, 1990

Herman Pivk, Par, iz cikla Skozi Zrcalo, 1992

Boris Gaberščik, Moj prostor, 1997

Klavdij Sluban, Ukrajina. Iz cikla Okoli Črnega morja - zimska potovanja, 1998

Aleksandra Vajd, Iz cikla Drobtine po rjuhi, 1998-1999

Tomaž Gregorič, Periferija, 1999

Goran Bertok, »S«, 1999

Borut Peterlin, Flower-Power: Rosae, Tulipae, Gypsophila, Chrisantheum santi, Syringa vulgaris na dogodku v počastitev dneva žena, vojašnica Franc Rozman Stane, Ljubljana, 6. marec 2009, 2009

Spletna razstava