MG+MSUM

Tone Lapajne: Objekti (1968-1970) - Donacija del Toneta Lapajneta Moderni galeriji
05. marec 2015 — 12. april 2015
#
#
#
#

Kustosinja: Martina Vovk

 

Štiri kiparska dela Toneta Lapajneta (1933-2011), ki jih je Moderni galeriji podarila Dragica Čadež, sodijo v umetnikovo sicer kratko, vendar plodno ter vsebinsko in problemsko zanimivo obdobje: to so dela Akcent (močno kontrastno) ali Produkt (močno kontrastno) - oba naslova sta bila uporabljena za isto delo na razstavi v Mestni galeriji l. 1969 (1968), Premik vertikal (1968), Analiza lika(1969-1970) in Gibanje paralel (1968).

 

Vsa štiri dela so nastala med letoma 1968 in 1970, opredelimo pa jih lahko kot minimalistična dela v širšem pomenu te oznake oziroma kot neokonstruktivistična dela v ožjem, specifično lokalnem umetnostnozgodovinskem pomenu, s čimer mislimo na Lapajnetovo aktivno sodelovanje v skupini Neokonstruktivisti med letoma 1968 in 1972 (ob njem so v skupini s tem imenom na več razstavah v letih 1968-1972 sodelovali še Dragica Čadež, Drago Hrvacki in Dušan Tršar).

 

Donacija Lapajnetovih kiparskih del iz obdobja 1968 - 1970 predstavlja pomembno pridobitev za nacionalno kiparsko zbirko Moderne galerije, saj smo iz tega izredno zanimivega in doslej le redko obravnavanega, celo nekako spregledanega dela umetnikovega opusa v naši zbirki hranili le eno primerljivo delo. Pridobitev v nacionalno zbirko in razstavljanje teh del sta tudi sicer pomembna za celovitejšo obravnavo umetnika - Lapajne je bil na svojih številnih skupinskih in samostojnih razstavah največkrat zastopan z deli iz poznejšega, t. i. barjanskega obdobja. S tem pa je poznejše delo nakazalo tudi odvrnitev od radikalnejših rešitev, ki jih predstavlja Lapajnetovo prehodno kiparsko obdobje t. i. neokonstruktivizma. To obdobje je v umetnikovem opusu kljub vsemu treba razumeti kot prehodno izčiščevanje kiparskih postopkov, kot njihovo namerno formalno in vsebinsko redukcijo in siromašenje, ki naj bi pripeljalo do novih temeljev za nadaljnje delo. Vendar pomembnost in izrednost tega kratkega vmesnega obdobja nista nič manjši in nič manj vredni obravnave - posebej tudi zaradi dejstva, da omenjena dela predstavljajo v umetnikovem opusu žal le zelo majhen ohranjeni delež (večina umetnikovih del iz let 1968-1970, ki izkazujejo sorodno radikalnejšo minimalistično usmeritev, je danes žal uničenih ali izgubljenih - ohranjena so kot reprodukcije v fotodokumentaciji Moderne galerije in na ta način tudi zastopana na pričujoči razstavi).V širšem kontekstu slovenskega povojnega kiparstva minimalistične tendence obravnavana Lapajnetova dela skupaj z nekaterimi deli Dragice Čadež predstavljajo nemara najčistejši in najizvirnejši lokalni pojav slovenske minimalistične umetnosti v kiparstvu.

 

Ob razstavi bo izšla publikacija z esejem kustosinje Martine Vovk o Lapajnetovih kiparskih delih med letoma 1968-1970, biografijo in bibliografijo umetnika po izboru Bojane Rogine in reprodukcijami sveže restavriranih in konzerviranih kipov iz donacije. Obsežno restavratorsko delo je opravila restavratorka in konservatorka Miladi Makuc Semion.

 

 

Moderna galerija se Dragici Čadež iskreno zahvaljuje za to pomembno in dragoceno obogatitev nacionalne kiparske zbirke Moderne galerije.

 

Razstavo je podprlo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.

 
Spletna razstava