MG+MSUM

Tribuna; lep časopis
07. februar 2015 — 22. februar 2015
#

Postavitev sledi umeščanju konceptualnih sklopov (1. administracija, 2. organizacija, 3. vojna, 4. komentar, 5. okupacija (časopisa), 6. parazitiranje, 7. uredniški posegi, 8. zagon Tribune, 9. razno; članki, intervencije, infografike, Tribunal) v razstavni prostor. Pri tem prvi štirje slopi preko fokusa na posamezno tematsko številko Tribune, poskušajo rekonstruirati predvsem delovni proces (v relaciji do končnega produkta/teme). Preostali sklopi, primarno fokusirani na tematski in/ali metodološki vidik, za osnovno enoto prezentacije jemljejo posamezne članke/ilustracije/intervencije v javni prostor/dogodke iz obdobja od vnovičnega zagona Tribune leta 2009, pri čemer se osredotočajo predvsem na relacijo časopisa do njegove zunanjosti ali notranjosti (7. sklop).

Spletna razstava