MG+MSUM

RAZSTAVE 2021
#

Moderna galerija, MG+

 

Tobias Putrih - Perceptron

23. marec — 29. avgust 2021

Kustos: Igor Španjol

Tobias Putrih se v konceptualnih in materialno efemernih projektih ukvarja z avantgardami 20. stoletja, zlasti utopičnimi in vizionarskimi koncepti arhitekture in oblikovanja. Oblikuje arhitekturne spremembe javnih prostorov - kinodvoran, knjižnic, galerij in univerz - ter gradi začasna okolja iz papirja, kartona, lesa in svetlobe. Pregledna razstava bo prinesla prvi celosten pogled na delo dveh desetletij, ki se giblje med kiparstvom, arhitekturo in znanostjo. Ob koncu razstave bo izšel katalog v sodelovanju z Galerijo Gregor Podnar in založbo Hatje Cantz. 

 

Picasso: Črka v risbo

30. september 2021 – 9. januar 2022

Kustos: Marko Jenko

Letos oktobra bo minilo 140 let od rojstva Pabla Picassa. Mednarodna razstava bo predstavila njegove ilustracije iz zasebne zbirke v Italiji, ki nam kažejo, na kakšen način je Picasso sredi prejšnjega stoletja, tudi z vidika grafičnih tehnik, lahko pristopil k vprašanju ilustriranja različnih zvrsti oziroma ilustrirane knjige, ki se bolj kot ne lahko že približuje knjigi umetnika, zlasti pri vključevanju pisave, rokopisa oziroma pisanja, ki gre ponekod neposredno v risanje ali slikanje in posledično venomer bolj stran od običajnega razumevanja ilustriranja, predvsem kot dopolnila pripovednosti. Na ogled bodo ilustracije Kronike junaških časov Maxa Jacoba, Speva mrtvih Pierra Reverdyja, 20 pesmi Luisa de Góngore, Prirodopisa Grofa de Buffona, Carmen Prosperja Mériméeja (s Picassovimi ločenimi »ilustracijami« Le Carmen des Carmen) in Veličastnega rogonosca Fernanda Crommelyncka.

 

Večje od mene – Junaški glasovi iz nekdanje Jugoslavije

2022

Kustosinja: Zdenka Badovinac

Gre za prenos razstave, ki bo od konca marca na ogled v italijanskem nacionalnem muzeju umetnosti 21. stoletja MAXXI v Rimu. Razstava bo predstavila sodobno umetnost s teritorija nekdanje Jugoslavije, ki se pri iskanju odgovorov na urgentna vprašanja današnjega časa med drugim sklicuje tudi na potenciale lokalnih emancipatornih tradicij. Osrednji narativ sledi po eni strani imaginariju herojstva, kot se je spreminjal tja od druge svetovne vojne do današnjih dni, po drugi pa upodabljanju sile, večje od nas, in to je sila globalnega kapitala.

 

Iz ateljeja

Bojan Gorenec

30. januar — 21. marec 2021, kustosinja: Martina Vovk

Zmago Lenardič

7. oktober— 21. november 2021, kustosinja: Martina Vovk

Sergej Kapus

25. november 2021 — 2. januar 2022, kustos: Marko Jenko

 

Marjan Gumilar

december 2021 — 2. januar 2022, kustosinja: Martina Vovk

Nadaljevanje serije malih razstav Iz ateljeja, ki predstavlja presek ali predstavitev najnovejše produkcije umetnikov in umetnic, vključenih v stalno razstavo Moderne galerije 20. stoletje. Kontinuitete in prelomi in drugih. Letos se bodo predstavili: Bojan Gorenec, Sergej Kapus, Marjan Gumilar in Zmago Lenardič.

 

V sodelovanju

VR/360°/GAMES@ANIMATEKA

23. november 2021— 5. december 2021

 

OOU bienale – Fotopub

november 2021

 

Muzej sodobne umetnosti Metelkova, +MSUM

 

Avtografija, zagonetnost, uporništvo: fotografija Božidarja Dolenca

23. februar –  6. junij  2021

Kustosa: Lara Štrumej, Rok Vevar

Prva obsežnejša posthumna razstava Božidarja Dolenca (1950-2008) je nastala na osnovi pridobitve njegove fotografske zapuščine, kar je skupaj z deli, ki smo jih za našo fotografsko zbirko od avtorja pridobili že prej, omogočilo vpogled v tako rekoč vse, kar je tega izjemnega ustvarjalca v treh desetletjih ustvarjanja vizualno nagovarjalo. Razstava ima dva dela; prvi obravnava fotografije, zaradi katerih velja Dolenc za enega najpomembnejših ustvarjalcev na polju fotografije v drugi polovici dvajsetega stoletja pri nas, drugi ljubljansko subkulturno dogajanje, oba pa vključujeta veliko do zdaj neznanih podob. Ob razstavi je izšel obsežen katalog, ki ga je uredila kustosinja Lara Štrumej.

 

SPOZNANJE! UPOR! REAKCIJA! Performans in politika v devetdesetih letih v pojugoslovanskem kontekstu

24. junij — 10. oktober 2021

Kustosi: Bojana Piškur in Siniša Ilić, Jasna Jakšić, Vida Knežević, Nita Luci & Linda Gusia, Asja Mandić, Biljana Tanurovska-Kjulavkovski & Ivana Vaseva, Rok Vevar & Jasmina Založnik

Projekt raziskave političnega performansa devetdesetih let smo začeli s serijo vprašanj, s katerimi smo skušali razjasniti, kaj pravzaprav politični performans je v pojugoslovanskem kontekstu. Natančneje: kaj je performans, ki je bil kot umetnostna oblika že uveljavljen v zahodnem svetu, prinesel, pomenil ali spremenil v širšem polju umetnosti in ali lahko govorimo o »performansu zunaj političnega«? Je performans sploh pravi izraz za opisovanje tako raznolike produkcije, kot je v tistem času nastajala v novonastalih državah od Slovenije do Makedonije? Težava raziskave je bila namreč v tem, da v regiji že pred tem ni bilo enotnega razumevanja performansa, predvsem zaradi različnih družbenoekonomskih in političnih razmer. Rdeča nit tega projekta tako ni iskanje podobnosti, temveč sopostavljanje nekakšnih »odsotnosti«. Razstava je del večletnega mednarodnega projekta Naše mnoge Evrope, ki ga vodi konfederacija muzejev Internacionala.

 

The Otolith Group: Ksenogeneza

18. november 2021 — 5. marec 2022

Kustosa: Annie Fletcher, Igor Španjol

Skupino sta leta 2002 ustanovila Anjalika Sagar in Kodwo Eshun. Delujejo na področju filma in videa, kot kustosi in pisci, ter razvijajo javne platforme za podrobno preučevanje podobe sodobnih družb. Skupina je poimenovana po mikro kristalih kalcijevega karbonata znotraj srednjega ušesa, ki pri človeku ohranja zmožnosti navpičnosti in ravnovesja v zemeljskem stanju planetarne gravitacije. Razstava je poimenovana po trilogiji Octavie Butler, v kateri raziskuje vprašanja človeškega izumrtja, rasnega razlikovanja, planetarne preobrazbe, prisilne mutacije, generativne odtujenosti in spremenjenega sorodstva. Razstavo je zasnoval Van Abbemuseum iz Eindhovna, partnerska inštitucija Moderne galerije znotraj mednarodne muzejske konfederacije Internacionala.

 

Nika Autor: "Meine Chance, Eine Chance, Keine Chance" 

21. oktober 2021 — 19. februar 2022

Kustosinja: Bojana Piškur

Glavna tema del Nike Autor so v zadnjih letih migracije, tako današnje migracije kot migracije iz Jugoslavije v Zahodno Evropo v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja. Poglobljen pristop in raziskovalno delo nakazuje konsistenco v avtoričinem ustvarjalnem fokusu. Formalno gledano njena dela niso zgolj filmi, gre za razširitev polja v esejistični in eksperimentalni video, video instalacije, fotografske intervencije in tekst. Umetnica se omenjenih vsebin dotika na izredno tankočuten in nemoralizirajoč način, ki še poveča sporočilnost dela. V MSUM-u bomo predstavili video instalacije, fotografske in tekstualne intervencije iz njene produkcije Obzornikov zadnjih dveh let.

 

Zasilni izhod: Ob 10. obletnici Muzeja sodobne umetnosti Metelkova

3. december 2021 — 25. junij 2022

7. april 2022  — 25. junij 2022

Kustosi: Zdenka Badovinac, Bojana Piškur, Igor Španjol, Ana Mizerit

Razstava bo predstavila dela iz zbirk Moderne galerije in sodobno umetnost, ki se pri iskanju odgovorov na urgentna okoljska vprašanja današnjega časa sklicuje na neoavantgardne umetnostne prakse in ekologijo. Osrednjemu jedru postavitve, ki ga sestavljajo skupine OHO, Družina iz Šempasa, Marko Pogačnik, Karel Miler, Miloš Šejn, Petr Štembera, Michal Kern, Dezider Toth, Natalia LL ter Slavko Matković, bodo sledile nove ekološke estetike, zvočne in sorodne prakse (Marjetica Potrč, Borut Hlupič, Marko Peljhan, Franc Purg, radioCona ...). Razstava ob deseti obletnici MSUM-a bo nastala v dialogu z novo postavitvijo zbirk, ob tej priložnosti bomo izdali tudi nov katalog zbirke.

Projekt bo potekal v dveh fazah. Prva faza se bo posvetila neoavantgardam, druga faza pa sodobnim ekološkim praksam.

 

Prepih

S serijo samostojnih razstav Prepih v pritličju Muzeja sodobne umetnosti Metelkova, +MSUM, predstavljamo mlajše umetnike in sveže ideje na področju sodobne umetnosti.

 

Maxime Berthou in Mark Požlep

13. april 2021 — 24. avgust 2021

Predstavitev projekta Southwind, ki opozarja na propadanje ekosistema, temelji na 3000 kilometrih plovbe dveh umetnikov s parnikom po Misisipiju jeseni 2019.

 

Viktor Bernik

12. oktober 2022 – 2. januar 2022
Minimalistična prostorska intervencija se navezuje na avtorjev poseg leta 2009 v takratni projektni prostor Male galerije, ki ga je popolnoma izpraznjenega odprl proti Slovenski cesti. 

 

Matjaž Ivanišin

18. januar — 17. april 2022

V predstavitvi »Nepopolne zgodbe o več srečanjih« bo umetnik svoje filme Karpopotnik, Playing Men in Oroslan razstavil oziroma razdelil na tri video instalacije. Filmske podobe se na ta način sestavljajo ne samo kot zaporedne sekvence, temveč tudi kot sklopi, ki jih gledamo istočasno. Bolj kot kot sama filmska naracija je v ospredju vizualni vidik filma.

 

V sodelovanju

Tuomas Laitinen, Ctongue, 2016 -

27. september - 3.oktober 2022

V sodelovanju s Festivalom Sonica v organizaciji  MOTA - Muzej tranzitornih umetnosti.
www.sonica.si

 

Gostovanja

Večje od mene – Junaški glasovi iz nekdanje Jugoslavije

5. maj 2021 — 12. september 2021

Kustosinja: Zdenka Badovinac

Na ogled v italijanskem nacionalnem muzeju umetnosti 21. stoletja MAXXI v Rimu. Razstava bo predstavila sodobno umetnost s teritorija nekdanje Jugoslavije, ki se pri iskanju odgovorov na urgentna vprašanja današnjega časa med drugim sklicuje tudi na potenciale lokalnih emancipatornih tradicij. Osrednji narativ sledi po eni strani imaginariju herojstva, kot se je spreminjal tja od druge svetovne vojne do današnjih dni, po drugi pa upodabljanju sile, večje od nas, in to je sila globalnega kapitala.

 

Južna ozvezdja: poetike neuvrščenih

24. september 2021 - 15. oktober 2021

Kustosinja: Bojana Piškur

Drugo more, Rijeka, Hrvaška

 

Priporočamo