MG+MSUM

KOMENTAR #12 | Gibanje OHO, Marko Pogačnik: Plakat US Army, 1966
Od 13. oktobra 2020
#
#

V preddverju Muzeja sodobne umetnosti Metelkova uvajamo novo rubriko Aktualni komentarji iz preteklosti, v kateri bodo na plakatih predstavljena dela iz zbirk Moderne galerije, ki imajo s svojo vsebinsko večplastnostjo sporočilno moč za vse čase. Muzej sodobne umetnosti s svojimi projekti ne zamejuje sodobnosti samo na aktualno sedanjost, ampak jo išče tudi v preteklosti. V seriji bomo predstavili na novo narejene plakate z deli iz naših zbirk, ki bodo potenciale iz preteklosti povezovala z urgencami in problemi današnjega časa.

 

 

Gibanje OHO, Marko Pogačnik

Plakat US Army

Tribuna, 21. 12. 1966, letnik XVII, št. 9

 

Marko Pogačnik je leta 1966 izvedel serijo antimilitarističnih projektov v znak protesta proti vojni v Vietnamu. V središču Ljubljane (v podhodu Kazina) je vsak teden javno risal protivojne stripe, nekatere od njih pa je kot grafični urednik umestil tudi v študentski časopis Tribuna. Stripe sta sestavljala preprosta, zanj značilna linijska risba in ironično besedilo, ki je nakazovalo nesmiselnost situacije, na primer: »Želite biti perfektno ostriženi / Želite nositi uniformo popolnega reda / Želite obhajati svet z resnico, pravico, demokracijo / Želite pobijati ljudi / Želite crkniti / Da / Stopite med prostovoljce US Army / Tam boste gojenci za tretjo svetovno vojno / Tam boste kandidati za ubijalce sveta / Boste srečni nosilci novega fašizma / Pridite, pridite, pridite.«

 

Uredništvo Tribune je v tistem času intenzivno spremljalo dogajanje v vietnamski vojni in skladno s svojo mirovniško pozicijo razglasilo 20. december za dan solidarnosti jugoslovanskih študentov z vietnamskim ljudstvom. Razglas o tem je bil objavljen nad podobo, ki jo je Pogačnik zasnoval v obliki plakata na dveh straneh, tako da jo je bilo mogoče iztrgati iz študentskega glasila in jo nalepiti v maniri, kot je to izvajal v javnosti tudi sam.

 

Risbo na plakatu sta sestavljali dve preprosti liniji v obliki enakokrakega križa in štirje napisi US ARMY, ki zaključke križa ukrivijo v desno in ga preoblikujejo v svastiko. Na plakatu je oblikoval do tedaj verjetno najbolj subverzivno protivojno podobo v ciklu t. i. »Vietnamskih risb«, saj je bilo jasno, da to ni sporočilo, namenjeno samo ZDA in njihovemu imperialističnemu delovanju, temveč, kot je zapisal Tomaž Brejc, »domači politični stvarnosti (…) JLA je postajala edina nadrepubliška, 'jugoslovanska' politična sila, onkraj najmanjše kritike ali ironije.«

 
Priporočamo