MG+MSUM

RESTAVRATORSKA RAZSTAVA | Marij Pregelj pod drobnogledom
25. april 2018 — 11. junij 2018
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Marij Pregelj pod drobnogledom

Nastajanje in reševanje umetnin Marija Preglja

 

25. april – 11. junij 2018

Odprtje: 25. april 2018, ob 20.00 uri.

Moderna galerija v Ljubljani, Cankarjeva 15, 1000 Ljubljana

 

 

Razstava Oddelka za restavratorstvo UL ALUO in Oddelka za konserviranje-restavriranje MG+MSUM z naslovom Marij Pregelj pod drobnogledom je zaključni del večletnega projekta, katerega cilj je bilo raziskovanje načina dela ter konserviranje-restavriranje umetnin velikega slovenskega slikarja. Raziskovalno delo je temeljilo tako na naravoslovnih preiskavah, kot na empiričnih preizkušanjih. Obseg dela je presegal možnosti ene ustanove, saj je šlo za priprave na veliko retrospektivno razstavo, zato se je Konservatorsko-restavratorskemu oddelku Moderne galerije že leta 2014/15 pridružil Oddelek za restavratorstvo ALUO UL, ki je v okviru projektov Po kreativni poti do praktičnega znanja ter rednih programov v sodelovanju z FKKT, ZVKDS RC in Narodno galerijo v Ljubljani prispeval kadrovsko in finančno podporo za uresničitev zastavljenih ciljev. Projekte sta sofinancirali Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Razstava s študijami detajlov, s predstavitvijo konserviranih-restavriranih slik Marija Preglja, z opisi, grafičnimi in fotografskimi ponazoritvami našega dela ter s pomočjo projekcije prikazuje dogajanje v konservatorsko-restavratorskih ter naravoslovnih ateljejih zgoraj omenjenih ustanov v zadnjih letih. Z odprtjem razstave se začenja 11. Konservatorska-restavratorska transverzala, ki povezuje slovenske dogodke povezane z nastajanjem, ohranjanjem in reševanjem naše kulturne dediščine z vsemi dogodki, ki se odvijajo v sklopu Evropskega leta kulturne dediščine 2018. 

 

 

Konservatorsko-restavratorska transverzala pomeni pot od enega konservatorsko-restavratorskega dogodka k drugemu, pomeni povezavo med konservatorji-restavratorji in med stroko in vsemi vami, ki vas naša kulturna dediščina zanima. V pomladnih dneh Evropskega leta kulturne dediščine 2018 vas vabimo, da se sprehodite med našimi prireditvami in dogodki. Konservatorsko-restavratorska transverzala z razstavami, delavnicami, srečanjem s predstavitvijo plakatov, predavanji, dnevi odprtih vrat,... bo potekala od 25. april do 11. junij 2018 v različnih institucijah. Program dogodkov v [PDF].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
     

 

Ob letu Evropske kulturne dediščine:

 
Priporočamo