MG+MSUM

DOKUMENTARNA RAZSTAVA | 70+7: Kaj je v številu? Kronika razstav v Moderni galeriji
24. april 2018 — 12. januar 2020
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

70+7: Kaj je v številu? Kronika razstav v Moderni galeriji​

 

Moderna galerija, Cankarjeva 15

24. april 2018 — 12. januar 2020

Avtorji razstave: dr. Marko Jenko, dr. Bojana Piškur, Bojana Rogina

 

 

Moderna galerija letos praznuje 70 let, Muzej sodobne umetnosti Metelkova pa 7 let. Zgodba Moderne galerije se začne že v tridesetih letih z dr. Izidorjem Cankarjem, kateremu je uspelo pridobiti podporo tedanje banovine in denarna sredstva za gradnjo, ki je stekla po načrtih arhitekta Edvarda Ravnikarja. 3. januarja 1948 je v veljavo stopila uredba (datirana 30. decembra 1947), s katero je tedanja slovenska vlada ustanovila nacionalno institucijo, ki odtlej izpolnjuje svojo galerijsko in muzejsko nalogo zbiranja, hranjenja, proučevanja in predstavljanja ustvarjalnega dela slovenskih likovnih umetnikov 20. in danes tudi 21. stoletja.

 

Glavna tema dokumentarne razstave in obeležitve 70-letnice galerije so razstave. V sedmih desetletjih se jih je zvrstilo več kot 1500. Popisane so v kronoloških seznamih v matični stavbi Moderne galerije v letih 1946–2017 (nekaj razstav je bilo na ogled v galeriji že pred njeno uradno ustanovitvijo), v Likovnem razstavišču Rihard Jakopič v letih 1979–1989, v Mali galeriji v letih 1959–2011 in v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova v letih 2000–2017.

 

Posebej smo osvetlili izbor določenih razstav, ki sta jih strokovna in/ali laična javnost prepoznali za prelomne, referenčne, pionirske in ki so (so)avtorsko delo kustosov in strokovnih delavcev Moderne galerije. Tem na razstavi namenjamo nekoliko več prostora s spremnim besedilom in dokumentarnim gradivom. Vsaka od izbranih razstav je (bila) vplivna na svoj način: odpirala ali širila je likovni oziroma vizualni prostor, opogumljala likovnike in iščoče druge, da so vztrajali pri določenem izrazu, slogu, načinu, formi, konceptu, ali pa je bila velika pregledna, študijska ali retrospektivna razstava, ki nam je omogočila bolj sistematičen pogled na določeno obdobje in posamezne ustvarjalce.

 

Umberto Eco v knjigi Vrtinec seznamov med raznovrstnimi seznami opozori na »pomembno razliko med uporabnim in ‚poetičnim‘ seznamom«. Po njegovem mnenju imajo uporabni seznami tri značilnosti: referenčnost, končnost in nespremenljivost. Zadnji dve značilnosti se nanašata na to, da je v trenutku sestavljanja seznama nekih predmetov (v našem primeru razstav) toliko, kolikor jih pač je, ne več, ne manj. Avtorji razstave verjamemo, da smo za 70. obletnico Moderne galerije pripravili uporabne sezname in relevanten izbor.

 
Priporočamo
Spletna razstava