MG+MSUM

PROJEKCIJA | Vasko Pregelj | De profundis: Ob delih Marija Preglja
14. december 2017 — 20. maj 2018
#
#
#

Vasko Pregelj

De profundis: Ob delih Marija Preglja

1969, 16 mm film, 25 minut

Projekcija filma bo potekala ob 12.00 in 17.00 v avditoriju MG+.


De profundis predstavlja dela Marija Preglja skozi prizmo eksperimentalnega, s fantazijo nasičenega filmskega jezika njegovega sina, režiserja Vaska Preglja. Film se začne z enim redkih – žal kratkih – intervjev z Marijem Pregljem. Umetnik ob sliki Delitev kruha govori o vsebinskem konceptu svojih slik, ki so kljub sodobnim izraznim sredstvom zavezane pripovednosti. Govori o težki izkušnji v koncentracijskem taborišču. Ravno iz taborišča izhaja eden osrednjih motivov umetnikovega slikarstva, omizje nad katerim se sklanjajo telesno in čustveno močno zaznamovane figure.

 

Film je z izjemo intervjuja povsem brez besedilne pripovedi ali komentarja. V mračnjaško zvočno modernistično elegijo je režiser vpletel prostorske kompozicije iz gradiv, ki jih je našel v slikarjevem ateljeju, s čimer je poudaril dramatično ekspresivnost njegovih figur. Na polovici se film razpoložensko preobrne z vnosom sintetizirane elektronske glasbe, ki nadomesti modernistično klasiko. V filmu se prepletajo slike, fotografije, objekti, podobe, vizualne metafore, ki se prekrivajo ali dopolnjujejo, rastejo druga iz druge, govorijo same zase z barvami, svetlobami in sencami. Vasko Pregelj je z izbranim filmskim jezikom in za tedanji čas drzno montažo pokazal razsežnosti eksperimentalnega filma, ki se odraža v atmosferičnem učinku prav tako kakor slike Marija Preglja. Vasko Pregelj je s filmom De Profundis ustvaril presunljiv elegični poklon slikarstvu svojega očeta, ki raste iz spajanja očetove in sinove slikarske in filmske imaginacije v nenavadni zapis fantastične Pregljevske figuralike. S tem je na svojevrsten način izpolnil tudi svojo ustvarjalno vokacijo, beleženje sveta skozi oko kamere, ki jo je Marij Pregelj z lucidno intucijo predestiniral na več sinovih portretih iz zadnjih let svojega ustvarjanja.

 

Film so poleg Vaska Pregelja oblikovali še Olga Meglič, Ilija Šurev, Ludvik Burnik in Marko Samec. Dela Marija Preglja, ki so prikazana v filmu so posredovali Moderna galerija Ljubljana, Muzej savremene umetnosti Beograd, Zvezni izvrši svet SFRJ Beograd, Delavski dom Trbovlje, Koteks Tubus Ljubljana, Zlata Pregelj.

 

 

Snemanje filma in projekcijo so omogočili:

Viba film Ljubljana, ki ga zastopa Slovenski filmski center, RTV Slovenija, Jadran film Zagreb.

 

 

 

Zahvala: Natalija Gorščak (RTV Slovenija), Tanja Bricelj (RTV Slovenija), Nerina Kocjančič (Slovenski filmski center), Vinko Grubišić (Jadran film), Edin Muharemi (Jadran film)

 
Priporočamo
Spletna razstava