MG+MSUM

RAZSTAVA | Srečo Dragan: Prostor, vržen iz tira
22. december 2016 — 05. marec 2017
#
#
#
#

Pregledna razstava

Muzej sodobne umetnosti Metelkova, +MSUM

Kustos: Igor Španjol

 

Odprtje razstave: četrtek, 22. decembra, ob 20. uri

 

Razstava zaobjema petdesetletno zgodovino Draganove medijske ustvarjalnosti in njen razvoj v slovenskem kulturnem prostoru: originalna, arhivska in televizijska dela.

 

Izhodišče za razstavo je zamisel, da bi pregledno predstavili delo Sreča Dragana. Razstava  zaobjema  zgodovino Draganove medijske ustvarjalnosti in njen  razvoj uv slovenskem kulturnem prostoru. Dela iz šestdesetih in sedemdesetih let, ko je umetnik deloval bodisi sam bodisi v sodelovanju z Nušo Dragan, so pomenila pomemben prispevek takratni neoavantgardni umetnosti in pozneje k t. i. »novi umetniški praksi«. Kot avtorja razstav, programov in tekstov sta lastnemu delu in videu poskušala zagotoviti ustrezno kontekstualizacijo znotraj širšega jugoslovanskega in mednarodnega prostora.  Začetki avtorjevega delovanja na področju videa so povezani s prakso udejanjanja umetnosti kot ideje skupine OHO. Še zlasti so tu pomembna pionirska dela na področju interaktivne in medijske umetnosti, ko je televizijski program bil pomemben medij produkcije, reprezentacije in refleksije avtorskega videa. Dragan je v osemdesetih in devetdesetih letih nadaljeval z raziskovanjem možnosti, ki jih ponujajo novi mediji, zlasti video ter mrežna in kibernetična tehnologija. Za razumevanje njegovih iskanj iz devetdesetih let je pomembna obiskovalčeva izkušnja, ki je temeljila na tehnološko podprtem razširjenem videnju oziroma na novih oblikah vodenja pogleda, njegovem zapeljevanju in zakrivanju, odkrivanju in izgubljanju. Razstava kot demonstracija pametnih strojev v njihovi takratni, izrazito interaktivni umetniški rabi, je vzpostavljala specifičen nabor vizualnih prizadevanj. Na razstavi Čas, vržen iz tira leta 2000 v Moderni galeriji je gledalec lahko sledil metagovorici robota, ki ga je vodil po točkah – lokacijah, ali pa je sestavil svoj koncept branja razstavljenih dokumentov. Svoje najnovejše ustvarjanje usmerja v realizacije interaktivnih instalacij in računalniške 3D animacije.

 

Da bi bolje razpoznali Draganov petdesetletni razpon in današnje domete, je nujen povratek v zgodnje okoliščine njegovega razvoja in začetna leta njegovega ustvarjanja, kajti le z vpogledom v zanj odločilne izhodiščne postavke lahko sledimo redeči niti kontinuitete, ki nas v nadaljevanju spremljanja razvoja njegove umetnosti pripelje v sedanjost. Na ogled bodo zgodnja dela v sodelovanju z Nušo Dragan, kasnejši interaktivni projekti  in novejša  samostojna dela:  konceptualni projekti,  happeningi , videi, filmi, interaktivne instalacije, performansi in akcije  v razstavnih in javnih urbanih prostorih.  Predstavljena bo tudi avtorska rekonceptualizacija arhiva nestabilnih medijev na način konceptne instalacije.  Predvajani bodo  video dokumenti udeležb v  eksperimentalnih akcijah in v programih  javnih televizij kot strategije prenašanja hermetičnih umetniških konceptov v javni prostor popularne kulture z beleženjem odziva gledalcev.  Postavitev temelji na  mreži povezav in prečenj vseh teh linij (originalna dela, arhiv, televizijski nastopi) v samem organizmu razstavnega prostora.

 

Od zgodnjih ohojevskih happeningov v urbanem prostoru pa vse do najnovejših tehnološko podprtih galerijskih projektov Srečo Dragan vztrajno nagovarja mimoidoče, pri čemer gre za formiranje imaginarnega, a ves čas prisotnega, ponavljajočega se komuniciranja, ki se v zavest udeležencev vtiskuje predvsem kot izkušnja, ne da bi se nujno realiziralo kot artefakt. Kljub temu njegovi projekti s svojo neposrednostjo presegajo hermetičnost konceptualne izjave in omogočajo nekakšno skupno demokratično ustvarjalno polje umetnika oziroma iniciatorja, aktivnih udeležencev in naključnih gledalcev.

 

__________________

Biografija

Rodil se je leta 1944 v Spodnjem Hrastniku v Kočevskem Rogu. Diplomiral je leta 1968 na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, kjer je leta 1970 zaključil tudi slikarsko specialko. Leta 1973 se je kot štipendist Prešernovega sklada izpopolnjeval na področju novih medijev v Londonu, leta 1977 kot štipendist sklada Moša Pijade v Varšavi, Wroclavu in Krakovu, v letih 1984 in 1985 pa je bil štipendist francoske vlade za video umetnost na Institut national de l'audiovisuel - des ateliers de la recherche de l'INA. SFP TV Paris in na Oddelku za film in video na Univerzi v Parizu. Med letoma 1967 in 1988 je ustvarjal v tandemu z Ano Nušo Dragan, s katero sta leta 1969 posnela prvi video na področju nekdanje Jugoslavije. V letih 1968 in 1969 sta bila člana gibanja OHO, ki ga povezujemo z reizmom, arte povero, konceptualizmom, kontekstualizacijo jezika, instalacijami in uporabo novih tehnologij, filma in videa.

 

Od leta 1987 do upokojitve leta 2014 je poučeval estetiko in tehnologijo video umetnosti na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Kot razstavljavec, mentor in podpornik je stalno je prisoten na domačih in mednarodnih razstavah in festivalih intermedijske umetnosti. Za uvajanje in dosežke na področju novih elektronskih medijev v likovni umetnosti je leta 2007 prejel Jakopičevo nagrado.

 

 

Podpora: Ministrstvo za kulturo RS, RTV Slovenija, Inštitut Jožef Stefan, Univerza v Ljubljani: Fakulteta za računalništvo in informatiko, Fakulteta za elektrotehniko - Laboratorij za robotiko, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

 

Foto:

Nuša & Srečo Dragan, Spomenik žrtev in orgije: padec človeštva na odeških stopnicah. Foto: Matija Pavlovec, Dejan Habicht, arhiv Moderne galerije

Srečo Dragan, Sonifikacija podobe II, 2015. Speculum Artium, Delavski dom Trbovlje. Foto: Franc Solina / arhiv DDT

Srečo Dragan, Čas, vržen iz tira, 2000. Foto: Matija Pavlovec, arhiv Moderne galerije

Srečo Dragan, Sonifikacija podobe II, 2015. Speculum Artium, Delavski dom Trbovlje. Foto: Franc Solina / arhiv DDT

 

 
Priporočamo