MG+MSUM

Umetnost v Sloveniji 2005–2015 | INFOGRAFIKA
Torek, 16. februar 2016 | 17:00
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Izbor podatkov in dokumentov: Teja Merhar, Bojana Rogina

Oblikovanje: Maja Rebov

 

Predstavitev, torek 16. februar 2016 ob 17.00 uri.

Predstavili vam bomo, kako smo zgradili Infografiko, kaj smo želeli poudariti in opozoriti na kriterije izbora. Navezali pa se bomo tudi na oddelek Dokumentacija-arhiv Moderne galerije, ki vse od leta 1971 sistematično zbira, obdeluje, hrani in prezentira podatke o likovni umetnosti 20./21. stoletja na Slovenskem. Po Infografiki 2005–2015 vas bo popeljala Teja Merhar iz oddelka Dokumentacija-arhiv Moderne galerije. 

 

Infografika 2005–2015 zavzema skoraj celotno pritličje + MSUM-a v okviru razstave Krize in novi začetki. Umetnost v Sloveniji 2005–2015. Infografika: izbor dogodkov s področja kulture v letih 2005 - 2015 po naslednjih sklopih:

•                Splošno - pomembnejši dogodki na kulturnem področju

•                Moderna galerija – splošno in razstave

•                Slovenija - izbor razstav in festivalov

•                Tujina - izbor razstav z razstavljavci iz Slovenije

•                Novi prostori

•                Knjige

•                Umrli

 

Več informacij ter originalni članki so na voljo v Dokumentaciji-arhivu MG+MSUM.

 

INFOGRAFIKA.PDF

 
Priporočamo
Spletna razstava