MG+MSUM

KOMENTAR #1 | Đorđe Balmazović | Vzrok migracij
November — december 2015
#

Uvajamo novo redno rubriko, v kateri bodo umetniki v različnih medijih, formatih in izrazih komentirali nekatere ključne trenutke sodobnih političnih sprememb v svetu, ki se odražajo tudi in predvsem na lokalni ravni. V tem času so to brez dvoma migracije. Če so mediji in komentarji večinoma osredotočajo zgolj na samo »prisotnost« migrantov na naših ozemljih in na zagovarjanje stanja »normalnosti«, pa je le malokdo sposoben podati poglobljen uvid v sam vzrok migracij. Tomaž Mastnak tako piše, da »ključni problem ni v tem, da so begunci premagali geografsko distanco med njimi in nami ... ključni problem je, da smo žrtev iste politike, ki je uničila tudi Bližnji vzhod.« [1]

 

Karl Krauss je v času grozot prve svetovne vojne dejal, da kdor ima kaj povedati, naj stopi naprej in molči. Molk, o katerem je govoril Krauss, je hkrati kritika neumorne poplave besed, ki ne povedo ničesar. A molk je po drugi strani tudi priložnost za poglobljen razmislek, da se poišče pravi način, kako izraziti tisto, o čemer je treba spregovoriti.

 

KOMENTAR 01 | Vzrok migracij, Risba je delo Djordja Balmazovića, kolektiv Škart (Beograd, Srbija), 2015

 

Reference:

[1] Tomaž Mastnak: Kljuva nas strah, da vsi postajamo begunci, v Dnevnik, 28. oktober 2015

Priporočamo