MG+MSUM

SEDANJOST IN PRISOTNOST | Ponovitev 9
do 29. novembra 2015
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Kustosi: Zdenka Badovinac, Bojana Piškur, Igor Španjol

 

Sodobna umetnost je inherentno mednarodna in temelječa na tendencah, ki so svoj zagon dobile v šestdesetih letih prejšnjega stoletja. Postavitev zbirke Arteast 2000+ temelji na dialogu med historičnimi deli in novejšo produkcijo oziroma na heterogenih zgodovinah glede na subjekt zgodovinjenja ter na retrospektivnem razgrajevanju sodobnosti glede na specifične okoliščine. Heterogeni narativi so odvodi vzhodnega modernizma in temelji za nastanek sodobne umetnosti. Zbirka  predstavlja medije in prakse, ki so se razvili od šestdesetih let do danes, protokonceptualno umetnost in nove umetniške prakse šestdesetih in sedemdesetih let, retroavantgarde in subkulturo osemdesetih let ter sodobno umetnost zadnjih desetletij. Postavitev med drugim poskuša redefinirati tudi paralelne načine zgodovinjenja, ki so se jih spričo specifičnih zgodovinskih okoliščin bodisi lotevali umetniki sami (samozgodovinjenje) ali pa temeljijo na zasebnih pričevanjih, in zgodbe, ki so sproti nastajale v okviru javnih medijev (televizije, časopisov) ali v arhivih posameznikov. Poleg zgodovine umetnosti poudarja tudi ključne prelome v širšem zgodovinskem, družbenem in političnem kontekstu. Ti so vplivali tako na zbiralne kot na razstavne politike Moderne galerije in konstitucijo sodobne umetnosti.

 

V postavitvi v prvem nadstropju +MSUM-a so tokrat izpostavljena dela umetnikov in umetniških skupin, ki se nanašajo na sam princip kolektivnega delovanja, samoorganizirane forme v umetnosti, kritiko in umanjkanje umetnostnega sistema (Gorgona, Kazimir Malevič, Goran Trbuljak, Goran Đorđević, Zoran Popović, Raša Todosijević). Ker nas zanimajo materialni pogoji, v katerih umetnost nastaja, posebno težo dajemo delom, v katerih umetniki zavestno podoživljajo prevladujoče vzorce pogojenosti posameznikovega ravnanja s širšimi družbenimi razmerami. Poleg performativnega značaja umetniških zvrsti poudarjamo tudi performativni značaj samega zgodovinjenja. Ta pride do izraza v delih, ki se eksplicitno povezujejo s travmo odsotnega umetnostnega sistema. Izpostavljamo umetnike body arta, katerim telo ni zgolj umetniški medij, temveč tudi orodje upora proti ideologiji, zatiranju in nemoči (Marina Abramović, Tomislav Gotovac, Ilija Šoškić, Geta Brătescu, Zofia Kulik, Sanja Iveković, Jan Mlčoch, Petr Štembera), in umetnike, ki se ukvarjajo z jezikom, z vizualno oziroma konkretno poezijo (Carlfriedrich Klaus, Jiří Valoch, Alenka Pirman, Miklós Erdély, Josip Vaništa, Ivan Kožarić, Mangelos, Vlado Martek). Jezik se v šestdesetih letih začne podvajati in postane svoj lastni komentar, jezikovna snov pa zaradi likovnih ali tipografskih značilnosti s svojo razporeditvijo in pomenom ustvarja specifičen poetični prostor. Tudi v novejših jezikovnih delih ne moremo več ločevati kritičnega intelektualnega delovanja v javnem prostoru od intimne narave ustvarjalnega procesa.

 

Sodelujoči umetniki, umetnice in umetniške skupine

Marina Abramović, Nika Autor, Miroslav Bálka, Jože Barši, Walter Benjamin,  Viktor Bernik,  Borghesia, Geta Bratescu, Vlasta Delimar,  Braco Dimitrijević, Goran Đorđević, Domestic Research Society, Srečo Dragan, Miklos Erdely, Vadim Fiškin, Gorgona, Bojan Gorenec, Tomislav Gotovac, Tomaž Gregorič,  Ion Grigorescu,  Marina Gržinić  & Aina Šmid, Dmitri Gutov, Dejan Habicht, Jusuf Hadžifejzovič,  Róza El-Hassan, Jenny Holzer, Jasna Hribernik & Zmago Lenárdič,  Ištvan Išt Huzjan, IRWIN, Sanja Iveković, Sanja Iveković & Dalibor Martinis, Sergej Kapus, Žiga Kariž, Carlfriedrich  Klaus,  Komar & Melamid, Marko Kovačič, Ivan Kožarič (Gorgona),  Zofia Kulik, Kwiekulik, Yuri Leiderman, Kasimir Malevich, Mangelos, Vlado Martek, Anja Medved & Nadja Velušček,  Jan Mlčoch, Alex Mlynarčik, New Collectivism, Alen Ožbolt, Tanja Ostojić, Adrian Paci, Marko Peljhan, Amalia Perjovschi,  Dan Perjovschi,  Alenka Pirman,  Zoran Popović, Marjetica Potrč, Dmitriy Prigov, Marija Mojca Pungerčar, Tobias Putrih, Vinko Rozman, Mladen Stilinović, Tone Stojko, Jane Štravs, Goran Trbuljak, Jiri Valoch, Josip Vaništa (Gorgona), Sašo Vrabič, Tao G. Vrhovec Sambolec, Arsen Savadov, Nedko Solakov, Zora Stančič,  Petr Štembera, Miha Štrukelj, Raša Todosijević, Slaven Tolj, Franci Zagoričnik, Konstantin Zvezdochiotov, Želimir Žilnik,  Dragan Živadinov:: Dunja Zupančič:: MihaTuršič.

 

Odziv iz medijev

Kirsh, Andrea, The Cosmopolitan Art Scene in Ljubljana — Arteast 2000+ and other exhibitions of recent art, theartblog.org, 11. oktober 2015

 
Priporočamo