MG+MSUM

MG+MSUM | Partizanska umetnost v Madridu in Zagrebu

Partizanska umetnost, ki je tudi del izbora del iz nacionalne zbirke MG+MSUM 20. stoletje. Kontinuitete in prelomi v Moderni galeriji, je še do 9. februarja 2015 na ogled v osrednji instituciji za moderno in sodobno umetnost, Muzeju Reina Sofia v Madridu. Vključena je v razstavo Resnično koristno znanje / Really Useful Knowledge, ki jo je zasnoval kuratorski kolektiv WHW iz Zagreba v okviru mednarodnega projekta Rabe umetnosti - dediščina let 1848 in 1989, ki ga vodi konfederacija muzejev Internacionala, katere del je tudi Moderna galerija. 

 

 

Pojem "resnično koristno znanje" izvira iz zgodnjega 19. stoletja, ko so delavci ozavestili potrebo po samoorganizaciji izobraževanja. Delavske organizacije v Veliki Britaniji so v letih 1820 in 1830 "resnično koristno znanje"  imenovale tisti korpus znanja, ki je vključeval različne "nepraktične" discipline kot so politika, ekonomija in filozofija. Te so bile v nasprotju  s "koristnim znanjem", kot so njihovi delodajalci poimenovali "uporabne,"  tehnične veščine, kot na primer fiziko, kemijo ali matematiko.  V  t.i. koristno znanje so kapitalisti tudi finančno vlagali z namenom, da z dodatnim izobraževanjem delavcev povečajo svojo proizvodnjo. Dokler torej "koristno znanje" deluje kot sredstvo družbene reprodukcije in vzdržuje status quo, "resnično koristno znanje" zahteva spremembe v razumevanju vzrokov eksploatacije in njene vloge znotraj vladajoče ideologije. 

 

Naslov razstave Resnično koristno znanje  se nanaša na razredni boj zgodnjega kapitalizma in s sodobnega gledišča postavlja vprašanja kaj pravzaprav je "resnično koristno znanje." Ideja o splošnem in brezplačnem javnem izobraževanju se danes umika rastoči privatizaciji, komodifikaciji in uveljavitvi zakona o intelektualni lastnini, ki omejujejo širjenje in prenos znanja. Čeprav ne zanika vloge šole kot sredstva, s katerim se gradi in legitimizira družbeni napredek, "resnično koristno znanje" vztraja na univerzalni, javni vlogi izobraževanja in proučuje različne proceduralne, nehierarhične, heterodoksne situacije učenja, ki se ukvarjajo s transformativnim nabojem umetnosti.

 

Razstava Resnično koristno znanje se v manjši različici z intervencijami lokalnih umetnikov kot so Renata Poljak in OKO odpira v sredo, 10. 12. 2014, v Galeriji Nova v Zagrebu. V okviru razstavnega programa bo v četrtek, 18. 12. 2014, ob 18.30 imela predavanje Izobraževanje v umetnosti kot možnost politične participacije tudi kustosinja MG+MSUM Bojana Piškur. Razstava bo na ogled do 28. 2. 2015.