MG+MSUM

MG+ | SPLETNI KATALOG | Introspektiva: V.S.S.D. (Veš slikar svoj dolg, 1985–1995) +– Alen Ožbolt (dela 1995–2018)

 

SPLETNI KATALOG [introspektiva.mg-lj.si]

Introspektiva: V.S.S.D. (Veš slikar svoj dolg, 1985–1995) +– Alen Ožbolt (dela 1995–2018)  

 

Ob izteku razstave Introspektiva: V.S.S.D. ± Alen Ožbolt smo objavili spletni katalog.

 

Podobno kot razstava je tudi spletni katalog dvodelen, na dveh glavnih podstraneh izčrpno prikaže umetniška dela, razstave in besedila o V.S.S.D.-ju in Alenu Ožboltu. Njun opus je z bogatim izborom del kronološko predstavljen v Katalogu del in v sklopu Črke, besede, stavki. Tu so prvič objavljena tudi izvirna besedila Branka Cerovca, Andreja Dekkerja, Bojana Gorenca, Toma Staniča, Tomislava Vignjeviča in Alenke Zupančič ter ponatisa besedila Mladena Dolarja in intervjuja Borisa Čibeja z V.S.S.D.-jem. Ob retrospektivni razstavi sta izvirni besedili prispevala tudi umetnika Alen Ožbolt in Anonymus (Janez Jordan).

 

Opus V.S.S.D. in Alena Ožbolta je izčrpno predstavljen z obsežnim izborom reprodukcij umetniških del in in-situ prostorskih postavitev v več sto reprodukcijah in fotografijah, katerih avtor je v pretežnem delu Bojan Salaj, nekatere fotografije pa so prispevali tudi fotografi Marko Modic, Miha Škerlep, Jaka Jeraša, Jane Štravs, Dejan Habicht. Izčrpni dokumentacijski del je prispevala Jana Intihar Ferjan.

 

Razširjeno vizualno izkušnjo srečanja z umetnostjo V.S.S.D.-ja in Alena Ožbolta dopolnjuje izvirna avtorska glasba Maria Marolta.

 

Spletno mest je oblikoval Marko Damiš, uredila pa sta ga Martina Vovk in Alen Ožbolt.

 
Priporočamo
Spletna razstava