MG+MSUM

MG+MSUM | EPUB | Varčevalni ukrepi in utopija

 

Na platformi Internationale Online je izšla nova elektronska publikacija z naslovom Varčevalni ukrepi in utopija. Idejo za publikacijo smo zasnovali skoraj leto pred pandemijo, trentuno stanje pa kaže, da so se v družbi že mnogo prej kazali znaki krize. Kolektivno iskanje načinov za medsebojno oskrbo in podnebno pravičnost je pretreslo neoliberalno idejo o varčevalnih ukrepih in potencialni utopiji: dveh glavnih domnev trenutne družbeno-ekonomske tvorbe. Uvodno besedilo v publikacijo so uredniki napisali v času, ko se je pojavila želja, da se stvari vrnejo v normalno stanje. Toda ali je "normalnost" tisto, kar si v resnici želimo? In če je odgovor pritrdilen, h kateri normalnosti se bomo vrnili? Ponovno si moramo zamisliti vlogo umetniških in kulturnih institucij pri ustvarjanju novih odnosov ter drugih načinov proizvodnje in distribucije. Danes ne moremo več razmišljati o izobilju z željo po kopičenu v kapitalistični utopiji saj le-ta ustvarja neenakosti in izčrpanost.

— uredniki: Nav Haq, Pablo Martínez in Corina Oprea

 

E-publikacija je prosto dostopna na povezavi Internationale Online.