MG+MSUM

NOVOSTI | Februar, marec 2020

Marx and Art

Ali Alizadeh

Pisatelj in pesnik Ali Alizadeh se osredotoča na teorije umetnosti enega ključnih zahodnih filozofov Karla Marxa. Raziskuje Marxove razmisleke o umetnosti in literaturi, ter poda nov pogled na nekatera Marxova vprašanja; zakaj ustvarjamo umetnost in kako razumemo umetniško vrednost.

Z vrnitvijo k Marxovim spisom, od njegove mladostniške poezije in najzgodnejšega novinarstva, do njegovih starejših objav, Alizadeh predlaga teorijo, ki ne izziva le številnih načel sodobnejše marksistične literarne ali kulturne teorije, ampak tudi predlaga poglobljeno in spodbudno teorijo umetnosti, ki definira, vrednoti in prikazuje umetniško prakso. Z mapiranjem Marxovega intelektualnega razvoja od idealov mladega hegeljanstva, do polemik občasnega internacionalističnega komunista, pri tem pokaže, da Marx nikoli ni izgubil pogleda na umetnost kot na ključni vidik človeške dejavnosti.

 

Založnik: Rowman & Littlefield Publishers 2019

Cena: 24,99 €

 

Notes on contemporary art in Kosovo

Urednica: Katharina Schendl

V devetdesetih letih prejšnjega stoletja so prebivalci Kosova - kot mnoge druge države Balkana - občutili nujnost oblikovanja lastne scene: iskanje nacionalne identitete, nadaljevanje ali končanje političnih konfliktov, iskanje jezika za izražanje družbenega in političnega dogajanja. Zbirka spisov in intervjujev ponuja vpogled v najnovejše umetniške dogodke z vidika kustosov, umetnikov in filozofov, ki načenjajo razmišljanje o tem, kako lokalna scena nenehno postavlja nova vprašanja in obravnava neodkrite teme z ozirom na zgodovinske spopade v regiji Kosovo kot najmlajša država v Evropi.

 

Založnik: Sternberg Press , Izdano leta 2019

Cena: 19,95 €

 

Sovereign Words Indigenous Art, Curation And Criticism

Urednica: Katya Garcia-Anton

Globalno so umetniki in kulturniki avtohtonih skupnosti v vse večji meri v središču pozornosti. Medtem ko muzeji in kustosi upoštevajo predvsem globalni doseg svojih zbirk in razstav, ta publikacija izpostavi izzive, s katerimi se danes soočajo kulturni delavci in pripadniki avtohtonih skupnosti, da se na poglobljeno in etično ukvarjajo z zgodovino, predstavitvami in prihodnostjo avtohtonih kulturnih praks in hkrati globalnega pogleda. S šestnajstimi avtohtonimi glasovi knjiga prikazuje perspektive umetnosti in filma, etike in zgodovine, teorije in muzeologije. Knjiga vključuje prispevke Kabita Chakma, Hannah Donnelly, Ánde Sombyja, Prashanta Tripura in drugih.

 

Založnik: Valiz 2018

Cena: 25,20 €

 

Ali Alizadeh, Marx and Art

Katharina Schendl, Notes on Contemporary Art in Kosovo

Katya Garcia-Anton, Sovereign Words Indigenous Art, Curation And Criticism

Spletna razstava