MG+MSUM

IN MEMORIAM | Stane Bernik

Foto: Stane Bernik na otvoritvi razstave Jože Spacal. Televizijska scenografija, 7. 10. 1993. Foto Lado Mlekuž / Moderna galerija, Ljubljana

 

IN MEMORIAM

Stane Bernik (1938–2019)

 

Prejšnji teden se je izteklo življenje Staneta Bernika, umetnostnega zgodovinarja, kritika, zaslužnega profesorja ljubljanske univerze in akademika.

 

Sodelovanje Staneta Bernika pri razstavah v Moderni galeriji se je začelo leta 1972, ko je pripravil razstavo arhitekta Savina Severja v Mali galeriji in predstavitev oblikovalce Oskarja Kogoja v ciklu Atelje'72 v Moderni galeriji. 'Njegove' razstave v Mali galeriji so bile še: Matjaž Vipotnik (1979), Ivan Picelj (1980), Milan Pajk (1981); v Moderni galeriji pa v sodelovanju z Društvom oblikovalcev Slovenije še predstavitev Marka Mušiča Kolašin leta 1977, ki so jo prenesli v Zagreb in Sarajevo.

 

Sodeloval je pri velikih preglednih razstavah Moderne galerije, ki so zajele tudi predstavitve arhitekture in oblikovanja: Slovenska likovna umetnost 1945 - 1978, leta 1979; Ekspresionizem in nova stvarnost v Sloveniji, leta 1986 ; TANK. Slovenska zgodovinska avantgarda, na prelomu let 1998-99.

 

Svoje tekste je prispeval za katalog pregledne razstave Zdravka Papiča (Blagoglasja, Moderna galerija, 1992) in za monografiji Televizijska scenografija Jožeta Spacala (EWO 1993) in Oblikovanje Novi kolektivizem (NK'99), ki sta ju spremljali razstavi v Moderni galeriji.

 

Nekaj je ostalo le v ustnem izročilu: njegova pomoč pri ustanavljanju oddelka dokumentacija-arhiv-bibliografija v Moderni galeriji leta 1971, ki mu je nato široko odprl vrata za objavljanje njegovih izsledkov v pomembni strokovni reviji Sinteza, katere urednik je bil dolga leta.

 

Stane Bernik je bil velik strokovnjak in človek širokih pogledov, njegova bogata zapuščina pa bo pomembno vplivala na proučevanje vizualne umetnosti pri nas.