MG+MSUM

NOVOSTI | Knjige v angleščini

 

Peter Osborne

The Postconceptual Condition. Critical Essays

 

Kot je trdil Walter Benjamin, »je vloga umetniške forme ... da zgodovinsko vsebino spremeni v filozofsko resnico«, potemtakem je funkcija kritike, da si opomore in dopolni to resnico. Sodobna umetnost naredi to delo z večjo težavo kot kadarkoli pred tem.

Današnja umetnost je točka kondenzacije širokega spektra družbenih in zgodovinskih sil, ekonomskih in političnih form ter tehnologij proizvodnje podob. Kot nadaljuje Osborne, sodobna umetnost izraža omenjeno stanje s svojo distinktivno post-konceptualno obliko. V knjigi zbrani eseji se gibljejo od filozofskih razmislekov o spreminjajočih se časovnih pogojih kapitalistične modernosti, preko problemov formalizma, politike umetnosti in spreminjajoče se oblike umetniških institucij, do interpretacije in analize posameznih del Akrama ZaatarijaXavierja Le Roya in Ilya Kabakova, ravno tako pa tudi krize post-konceptualnega položaja s krizo pogojenega fenomena New Music.

 

Založnik: VERSO, Izdano leta 2018

ISBN 978-1-78663-420-7

Cena25,00 €

 

 

Nizan Shaked

The Synthetic Proposition. Conceptualism and the political referent in contemporary art

The Synthetic Proposition raziskuje vpliv gibanj za državljanske pravice, študentskih gibanj in gibanj 'Black Power', feministično in seksualno-revolucionarno dediščino v Združenih državah Amerike med koncem 1960. do 1990. Knjiga se osredotoča na obrat k političnim referencam in praksam, ki so bila izvorno povezane z abstraktnimi idejami, kot jih na primer artikuliral Joseph Kosuth. Na tej podlagi pa sledi ključnim strategijam v sodobni umetnosti, vezanih na vzajemne vplive konceptualizma in identitetnih politik, torej gibanj, ki bila do sedaj zgodovinjena kot medsebojno izključujoča se. Knjiga dokazuje, da kljub temu, da so bile strategije, ki temeljijo na identitetnih politikah partikularistične, se je njihov vpliv razširil mnogo dlje individuumov in skupnosti iz katerih so izpšle. Ponudi študijo umetnikov, kot so Adrian Piper, David Hammons, Renée Green, Mary Kelly, Martha Rosler, Silvia Kolbowski, Daniel Joseph Martinez, Lorna Simpson, Hans Haacke, Andrea Fraser in Charles Gaines. S preusmeritvijo pozornosti na družbena vprašanja, so ti umetniki namreč analizirali konvencije jezika, fotografije, gibljivih slik, instalacij in prikazov.

 

Založnik: Manchester University Press , Izdano leta 2017

Cena25,00 €

 

 

Turning Inward

Edit by Lou Cantor and Clemens Jahn

Turning Inward obsega izbor besedil mednarodnih umetnikov, kritikov in kustosov, ki si prizadevajo za ponovni premislek razmerja med centrom in periferijo v sodobnem umetniškem svetu. V kontekstu poglobljene globalizacije namreč distributivnega potenciala mrežnih struktur ni več mogoče lokalizirati v geografskih okvirih. Kljub temu, če poskušamo preusmeriti pozornost vstran od geografskih, tj. horizontalnih odnosov, lahko centralno in periferno razumemo kot vertikalna fenomena, ki lahko prostorsko koeksistirata ter oblikujeta družbene konstrukcije, genealogije ali epistemološke formacije.

V tem ozračju Turning Inward ponuja heterogeno paleto kritičnih refleksij o sodobni umetnosti in njenih produkcijskih načinih, načinih njene distribucije in potrošnje. V zbornikom zbrani prispevki poskušajo poseči dlje od prostorskih metafor, ter se dotakniti polj kot so zgodovina, filozofija, ekonomija, spolne študije, urbanizem, jezik in izobraževanje.

 

Pisci besedil: John BeesonSvetlana BoymMarta DziewańskaPhilipp EkardtFelix EnsslinOrit GatDavid JoselitWilliam KherbekJohn MillerReza NegarestaniMatteo PasquinelliDieter Roelstraete

 

Založnik: Sternberg Press, Izdano leta 2015

ISBN 978-3-95679-090-4

Cena17,00 €