MG+MSUM

MG+MSUM | IZID PUBLIKACIJ | Glossary of Common Knowledge | The Constituent Museum | The Long 80s

Slovar skupnega znanja / Glossary of Common Knowledge

 

Slovar skupnega znanja / Glossary of Common Knowledge (GCK) je kompilacija terminov o sodobni umetnosti, ki se razlikuje od tistih v obstoječi literaturi o umetnosti. GCK je bil petletni raziskovalni projekt, ki ga je Moderna galerija vodila v okviru evropskega projekta Rabe umetnosti – dediščina let 1848 in 1989 in evropske muzejske konfederacije Internacionala. V sodelovanju z institucijami in posamezniki iz Evrope in drugih delov sveta, je 66 naratorjev predlagalo termine, ki se navezujejo na njihovo prakso in kontekste, na zgodovinske reference, politične in družbene situacije ali na projekte Internacionale. O terminih so razpravljali in jih definirali tokom šestih seminarjev, od katerih je bil vsak namenjen enem referenčnem polju (historizacija, subjektivizacija, geopolitika, konstitutivne prakse, skupno, druga institucionalnost), knjiga pa sledi tem temam v šestih poglavjih. 

 

Naratorji so ustvarili množico glasov in pripovedi, s katerimi so preverjali predlagane termine, ponudili drugačna stališča, opisovali spregledana ali potlačena znanja, ki so vključevala tudi ne-Zahodne kategorije razmišljanja in spominjanja. Tovrstna metoda jim je omogočila različne načine vključevanja, deljenja in uporabe znanja ter sodelovanja na trans-globalni ravni. 

 

Knjiga vsebuje 86 terminov, ki jih je predlagalo 66 naratorjev: Nick Aikens, Azra Akšamija, Burak Arıkan, Marwa Arsanios, Zdenka Badovinac, Sezgin Boynik, Boris Buden, Zoe Butt, John Byrne, Jesús Carrillo, Colin Chinnery, Keti Chukhrov, Anyely Marín Cisneros, Rebecca Close, Lia Colombino, Bart De Baere, Carlos Prieto del Campo, Marta Malo de Molina, Ekaterina Degot, Galit Eilat, Róza El-Hassan, Patrick D. Flores, Kate Fowle, Cristina Freire, Anthony Gardner, Chema González, Alenka Gregorič, Dušan Grlja, Khwezi Gule, Aigul Hakimova, Vít Havránek, Beatriz Herráez, Ida Hiršenfelder, Marianna Hovhannisyan, Manray Hsu, Marko Jenko, Anej Korsika, Vasıf Kortun, Anders Kreuger, Lisette Lagnado, Thomas Lange, Miguel A. López, Manos Invisibles, Sohrab Mohebbi, Gabi Ngcobo, Miglena Nikolchina, Ahmet Öğüt, Meriç Öner, November Paynter, Alexei Penzin, Jabulani Chen Pereira, Bojana Piškur, Paul B. Preciado, Tzortzis Rallis, pantxo ramas, Suely Rolnik, Rasha Salti, Raúl Sánchez Cedillo, Aida Sánchez de Serdio Martín, Ania Szremski, Igor Španjol, Mabel Tapia, Francisco Godoy Vega, Jelena Vesić, Stephen Wright, Darij Zadnikar, Adela Železnik

 

Slovar skupnega znanja / Glossary of Common Knowledge so kurirali Zdenka Badovinac (Moderna galerija, Ljubljana), Bojana Piškur (Moderna galerija, Ljubljana) in Jesús Carrillo (Museo Reina Sofia, Marid, 2012-2016), knjigo je uredila Ida Hiršenfelder, založba Moderna galerija.

ISBN 978-961-206-132-6

 

 

The Constituent Museum
Constellations of Knowledge, Politics and Mediation. A Generator of Social Change.

Publikacija The Constituent Museum se osredotoča na odnose, ki jih generira muzejska institucija na področjih znanja, politike in mediacije. V različnih prispevkih ponuja analitične in eksperimentalne poglede na vprašanja edukacije, mediacije oziroma interpretacije v muzejskih institucijah, ki obiskovalca ne obravnavajo kot pasivnega prejemnika že vnaprej določene vsebine, temveč kot del konstitutivnega telesa, ki muzejske  vsebine izziva, navdihuje in pojasnjuje. Vodilni pojmi knjige so recipročnost, aktivacija, struktura in pogajanje.


Publikacija je razdeljena na pet poglavij: Becoming ConstituentArchitecture of UsePedagogies of EncounterDistrubuting Ownership in Archiving and Collecting Relationships, kjer je eseje in praktične primere prispevalo   46 piscev in dva kolektiva z vsega sveta. Uvodni tekst, ki ga je prispeval irski pisec in kustos Francis McKee. 
Moderna galerija je predstavljena s projekti: Radikalno izobraževanje, Vsak človek je kustosMuzej sodobne umetnosti Sarajevo 2000 in Muzejski solidarnostni lobby Azre Akšamija v okviru razstave Vmesna postaja 1:1 in sodelovanje z migranti, pisci pa so Bojana PiškurTjaša Pogačar Podgornik, Igor Španjol in Adela Železnik

Uredniki publikacije so člani konfederacije Internacionala: John Byrne (John Moores University, Liverpool)Elinor Morgan (Middlesbrough Institute of Modern Art), November Paynter (Museum of Contemporary Art, Toronto), Aida Sánchez de Serdio (Universitat Oberta de Catalunya) in Adela Železnik (Moderna galerija, Ljubljana)

Publikacija je izšla pri založbi Valiz.

ISBN 978-94-92095-42-8

 

 

The Long 1980s
Constellations of Art, Politics and Identities

Knjiga Long 1980s. Constellations of Art, Politics and Identity (Dolga osemdeseta leta. Konstelacije umetnosti, politike in identitete) se sprašuje o današnjem pomenu osemdesetih let za Evropo. Osrednja teza knjige je, da je v osemdesetih letih prišlo do temeljnega zasuka v odnosu med civilno družbo in državo (ali vladami in njihovimi javnostmi), učniki tega obrata pa oblikujejo današnje pogoje. Umetnost in kultura sta odigrali osrednjo vlogo pri predvidevanju in artikuliranju teh sprememb ali odzivanju nanje s celo vrsto praks od vizualne umetnosti, oblikovanja, glasbe do veliko drugega.

Dolga osemdeseta leta so osnovana na obsežnih raziskavah partneric konfederacije muzejev Internacionala in transverzalnih esejih povabljenih piscev. V branje ponujajo nove poglede na desetletje s konstelacijami umetnosti, politike in identitete. 

Zbornik je sestavljen iz štirih delov: No Alternative?Know Your RightsProcesses of Identification in New Order, nadalje razdeljenih na še po dva dela. Konstelacija preko 72 mikrozgodovin, ki segajo od pomembnih razstav ali dogodkov do publikacij in najpomembnejših esejev, je razdeljena na štiri dele ter obsega različne kontekste, iz katerih so izhajali raziskovalni projekti: Belgijo, Katalonijo, Nizozemsko, Slovenijo, Španijo, Turčijo in Veliko Britanijo. Proučevani primeri so predstavljeni tudi z bogatim naborom arhivskega materiala, reprodukcij ali ponatisnjenih besedil ter pospremljeni z uvodi kustosov, zgodovinarjev ali teoretikov. Knjiga vsebuje prispevke 59tih avtorjev, med slovenskimi avtorji so Zdenka BadovinacBožidar FlajšmanTea HvalaGal KirnNeža Kogovšek ŠalamonAleš MendiževecAna MizeritNataša Petrešin - BachelezBojana Piškur in Igor Španjol. 

Uredniki publikacije so člani konfederacije Internacionala: Nick Aikens (Van Abbemuseum, Eindhoven), Teresa Grandas (MACBA, Barcelona), Nav Haq (M HKA, Antwerpen), Beatriz Herráez (Museo Reina Sofia 2012 - 2016) in Nataša Petrešin - Bachelez (glavna urednica L'Internationela Online 2014-2017). So-urednici sta Merve Elveren (SALT Istanbul in Ankara) in Adela Železnik (Moderna galerija, Ljubljana).

Publikacija je izšla pri založbi Valiz. 
ISBN 978-94-92095-49-7

 

 

 
 
Priporočamo
Spletna razstava