MG+MSUM

Novosti v knjigarnah MG+MSUM

 

Novosti v knjigarnah Muzeja sodobne umetnosti Metelkova in Moderne galerije:

 

Knjiga »Former West. Art and the Contemporary after 1989« (MIT Press, 2017) je kulminacija osem-letnega kuratorskega raziskovalnega eksperimenta. Združuje besedila umetnikov, teoretikov in aktivistov, ki raziskujejo vpliv in posledice, ki so jih politični, kulturni in ekonomski dogodki leta 1989 imeli na umetnost in družbo.

 

V knjigi »Strike art : contemporary art and the post-occupy condition« (Verso, 2016) avtor Yates McKee s historičnega vidika gibanja Occupy raziskuje relacijo umetnosti do prakse radikalne politike danes.

 

»Political Uses of Utopia. New Marxist, Anarchist, and Radical Democratic Perspectives« (Columbia University Press, 2017) v ospredje postavlja v politični teoriji dolgo zapostavljano utopijo. S prispevki različnih avtorjev knjiga ponovno odpira vprašanje kako lahko utopično mišljenje informira politično misel in akcijo danes in se sprašuje ali politika lahko misli utopijo na drugačen način? Ali lahko utopično mišljenje prispeva k obnovi politike?

 

»Beyond Objecthood. The Exhibition as a Critical Form since 1968« (MIT Press, 2017) avtor James Voorhies začrta genealogijo gledalstva skozi vzpon razstave kot kritične forme in umetniškega medija. Beyond Objecthood se osredotoča na inovativne figure, umetniška dela in institucije, ki so razvile razstavo kot kritično formo, katere evolucijo sledi od aktivnosti kuratorja Haralda Szeemanna prek relacijske umetnosti, Novega institucionalizma in vse do recentnih umetniških in kuratorskih projektov

Spletna razstava