MG+MSUM

KATALOG | Andraž Šalamun

 

Katalog pregledne razstave Andraža Šalamuna prinaša eseje štirih avtorjev v slovenskem in angleškem jeziku, ki slikarjev opus interpretirajo in zgodovinsko umeščajo v okvir slovenske in širše slikovne umetnosti.

 

Uvodni tekst kustosinje razstave Martine Vovk z naslovom Avantura slikanja zastavi oris Šalamunovega slikarskega razvoja skozi sosledje faz in izmenjav motivno-predstavnega Šalamunovega slikarskega sveta od njegovih umetniških začetkov v poznih 60-tih letih do danes; Ješa Denegri v tekstu Realizacije, nastopi in konteksti umetnosti Andraža Šalamuna opredeljuje umetnikov delež znotraj konceptualne skupine OHO in postavi tezo o tesni zvezi med Šalamunovim konceptualnim in slikarskim delom; Sergej Kapus v tekstu Fascinacija slike opredeljuje Šalamunovo slikarsko prakso kot poskus vzpostavljanja slikarskega polja kot prostora neskončnih možnosti; Andrej Medved v dvodelnem Eseju o končni in neskončni sliki najprej s fragmentarnimi zapisi o Šalamunovem slikarstvu, ki so preplet referenc tako na poezijo kot na filozofijo, nato pa še z esejem o sublimnem v Šalamunovem slikarstvu zaokroži svojo izčrpno interpretacijo slikarjevega opusa.

 

Katalog zaključuje obsežen biografsko-bibliografski del, ki ga je sestavila Jana Intihar Ferjan. Katalog obsega 130 strani, v njem je 60 barvnih reprodukcij del, uredila ga je Martina Vovk, oblikoval pa Novi kolektivizem. 

Priporočamo
Spletna razstava