MG+MSUM

+MSUM | SLOVAR SKUPNEGA ZNANJA | Druga institucionalnost

17. – 18. januar 2017

Muzej sodobne umetnosti Metelkova, +MSUM

 

Slovar skupnega znanja - Glossary of Common Knowledge je petletni raziskovalni projekt, ki ga vodi Moderna galerija (MG+MSUM) v okviru evropskega projekta Rabe umetnosti - dediščina let 1848 in 1989 in evropske muzejske konfederacije Internacionala.

 

Šesti ter zadnji seminar v okviru projekta z naslovom Druga institucionalnost (angl. Other Institutionatlity) bo potekal 17. in 18. januarja 2017 v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova, +MSUM.

 

 

POVEZAVA na spletno stran projekta.

 

 

O Slovarju skupnega znanja

 

Namen projekta je ustvariti slovar drugačnih terminov, kot jih najdemo v obstoječi literaturi o umetnosti, in k oblikovanju slovarja pritegniti institucije in posameznike iz Evrope in drugih delov sveta, ki predlagajo termine, povezane z njihovimi lastnimi praksami in konteksti, in jih primerjajo med seboj. Ti t. i. naratorji ves čas sodelujejo v procesu urejanja slovarja in na osnovi primerjav proizvajajo nova znanja. S tem Slovar skupnega znanja postaja alternativa podobnim projektom, ki so prilagojeni dominantnim epistemološkim modelom. Termine obravnavamo v okviru različnih seminarjev in v povezavi s šestimi referenčnimi polji (zgodovinjenje, subjektivizacija, geopolitika, konstitutivne prakse, skupno, druga institucionalnost); na koncu jih bomo primerjali med seboj in z različnimi asociativnimi povezavami ustvarili nove. Na seminarjih s kustosi delajo naratorji iz institucij mednarodne konfederacije muzejev Internacionala in drugi naratorji z raznih delov sveta. Seminar »Konstitutivne prakse« pa je bil realiziran v sodelovanju z John Moores University iz Liverpoola.

 

Slovar skupnega znanja je možno spremljati na spletni strani glossary.mg-lj.si. Del projekta je izdaja Slovarja skupnega znanja v knjižni obliki.

 

Namen predlaganih referenčnih polj (zgodovinjenje, subjektivizacija, geopolitika, konstitutivne prakse, skupno, druga institucionalnost) je, da se na njihovi osnovi odzovemo na potrebo po oblikovanju tem, ki nagovarjajo razne prostore in čase. Polja sodobne umetnosti vsebujejo raznolike družbene, zgodovinske, kulturne in politične reference, ki obstajajo kot referenčna polja zunaj idej, konceptov, umetniških del. Te reference tudi pogojujejo oblike in prakse umetniške produkcije.

 

Naratorji tvorijo mnoštvo glasov in naracij, ki nenehno preverjajo predlagane termine in dodajajo svoje različne poglede ter podajajo spregledano ali zatrto znanje in nezahodne kategorije misli, spomine in razne »odsotnosti« (kot so odsotnost arhivov, muzejskih zbirk, umetnostnih šol itd.). Metoda dela omogoča razne načine sodelovanja, deljenja in uporabe znanj ter skupnega nadnacionalnega delovanja.

 

 

Koncept šestega seminarja: Druga institucionalnost

 

Številne institucije, ki še vedno delujejo po utečenih principih, podedovanih iz preteklosti se danes soočajo s številnimi vprašanji med katere sodijo njihova vse večja vpetost v kulturni turizem ali pa prekarni status teh institucij, ki na ta način postajajo čedalje bolj dojemljive za prevzem s strani kapitala in drugih reakcionarnih sil.

 

Prav zato najrazličnejša družbena in politična gibanja ponovno poskušajo zavzeti institucionalni prostor kot prostor nove politične imaginacije. Kar nekaj sodobnih institucij po celem svetu se intenzivno ukvarja z idejami kako se povezati in sodelovati s temi institutivnimi praksami.

 

Na seminarju o "drugačni institucionalnosti" bodo naratorji predstavili svoje termine v povezavi z umetniškimi, socialnimi in institucionalnimi praksami, ki so jih oblikovali zgodovinski primeri, zaznamovani s specifičnimi lokalnimi okolji, kot je bila nekdanja Jugoslavija in podobnimi konteksti, ali pa s sodobnimi vizijami, povezanimi z različnimi vprašanji o prihodnosti. Glede zgodovinskih primerov nas zanima tudi primerjava med 'institucionalno kritiko' v raznih nezahodnih lokalnostih.

 

 

Naratorji za referenčno polje druga institucionalnost

Kustosinji

Zdenka Badovinac (MG+MSUM, SI)

Bojana Piškur (MG+MSUM, SI)

 

Naratorji iz L'Internationale

Nick Aickens (Van Abbemuseum, NL)

Charles Esche (Van Abbemuseum, NL)

Igor Španjol (MG+MSUM, SI) 

Anders Krueger (M HKA, BE)

Meriç Öner (SALT Research, TR)

Vasif Kortun (SALT Research, TR)

Francisco Godoy Vega (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, MNCARS, SP)

Pablo Martinez (MACBA, SP)

 

Naratorji iz globalne družine

Azra Akšamija  (MIT Program in Art, Culture and Technology, BH/AT/US)

Jesús Carrillo (ES)

Patrick Flores (PH)

Kate Fowle (RU)

Alenka Gregorič (SI)

Sohrab Mohebbi (IR/USA)

 

Slovar skupnega znanja je petletni raziskovalni projekt, ki ga vodi Moderna galerija (MG+MSUM) v okviru evropskega projekta Rabe umetnosti - dediščina let 1848 in 1989 in evropske muzejske konfederacije Internacionala.  Podprto s strani Ministrstva za kulturo Republike slovenije in programa Evropske unije Kultura.

 

 
 
 
Priporočamo
Spletna razstava