MG+MSUM

MEDNARODNA KONFERENCA | Vojna, revolucija in spomin | VABILO K ODDAJI PRISPEVKOV

 

Vojna, revolucija in spomin: povojni spomeniki v pokomunistični Evropi

Mednarodna konferenca

Zagreb, 17. in 18. februar 2017

 

Konferenca bo potekala v štirih sklopih:

1) VARSTVO SPOMENIKOV IN TRANZICIJA: varstvo spomenikov drugi svetovni vojni v nekdanjem vzhodnem bloku in Jugoslaviji ter vpliv novejše politične zgodovine na sprejemanje spomenikov (postopki revalvacije, zgodovinski revizionizem in percepcija, spomeniška in estetska evalvacija)

 

2) VARSTVENA PRAKSA IN SPREMEMBE ZAKONSKEGA IN INSTITUCIONALNEGA OKVIRA: spremembe zakonodaje in njihov vpliv na vprašanja pristojnosti in upravljanja, lastništva itn. (vloga upravljanja v postopki ponovnega odkrivanja, raziskovanja in konservatorstva)

 

3) PRIMERI UPRAVLJANJA: modeli upravljanja s spomeniki in spomeniškimi kompleksi, dobre in slabe prakse, socialistična dediščina in turizem

 

4) KONSERVATORSTVO: problemi vzdrževanja, interpretacije in reprezentacije spomenikov druge svetovne vojne, uporaba tradicionalnih tehnologij v spremenjenem vrednostnem sistemu.

 

Daljši vsebinski opis konference v angleščini najdete tu.

 

Konferenco prireja nevladna organizacija NGO SF:ius – Social Fringe: interesting untold stories v sodelovanju z ICOMOS Hrvaška kot del mednarodnega projekta INAPPROPRIATE MONUMENTS (NEPRIMERNI SPOMENIKI).

 

Uradni jezik konference je angleščina.

 

Organizatorji bodo krili stroške bivanja za udeležence, ki niso iz Zagreba.

 

Prosimo pošljite oddajte 500 besed dolg povzetek in kratko biografijo (v angleščini) na sfius@sfius.org do 1. novembra 2016. Udeleženci bodo o sprejetju obveščeni do 15. novembra 2016.

 

Partnerji: SF:ius – Socijalni rub: zanimljive neispričane priče (Zagreb), Grupa arhitekata (Belgrade), Moderna galerija MG+MSUM (Ljubljana), Historijski muzej BiH (Sarajevo)

 

Icomos icomos dva kao loga

 

 

Podpora:

Balkan Arts and Culture Fund – BAC COLABs

Ministrstvo za kulturo Republike Hrvaške

 Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije

 

Zaklada Kultura Nova

Ministrstvo za kulturo in information Republike Srbije

 
 
Priporočamo