MG+MSUM

OKNO V KNJIŽNICO 6 | Revija Arhitekt | februar—april 2016

ARHITEKT

Revija za arhitekturo, urbanizem in uporabno umetnost je izhajala od leta 1951 do leta 1963. Revijo Arhitekt je izdajalo Društvo arhitektov Slovenije oziroma Zveza arhitektov Slovenije v Ljubljani. Leta 1963 sta se reviji Arhitekt in Likovna revija združili v novo revijo Sinteza. Revijo Arhitekt so urejali France Ivanšek (1951-54, 1960-63), Edvard Ravnikar (1954-60) in Janez Lajovic (1963).

 

Revija Arhitekt je spremljala sočasne dosežke v urbanizmu, arhitekturi in gradnji objektov, obravnavala je spomeniško varstvo, ljudsko arhitekturo, regionalno načrtovanje, šolanje arhitektov in objavljala tudi likovno kritiko.

 

Avtorji prispevkov v reviji Arhitekt so izhajali iz načel funkcionalizma in so pomembno vplivali na razvoj slovenske povojne arhitekture in industrijskega oblikovanja.

 

Foto: Zmago Rus

 

Foto: Zmago Rus

 

Foto: Zmago Rus

 

Foto: Zmago Rus

 

Foto: Zmago Rus

 

Foto: Zmago Rus

 

Foto: Zmago Rus

 

 

Številke revije ARHITEKT, ki jih hranimo v knjižnici MG+MSUM

 

 

.......

ARHITEKT

Revija za arhitekturo, urbanizem in primenjeno umetnost

Leto 1, št. 1, september 1951

Glavni urednik: France Ivanšek

Uredniški odbor: Hrvoje Brnčič, Franc Cacak, Oton Gaspari, Ljubo Humek, France

Ivanšek, Edvard Ravnikar, Branko Simčič, Maks Stepančič, Viljem Strmecki

Ovitek: Edvard Ravnikar s sodelovanjem Svetozarja Križaja

Notranja ureditev: France Ivanšek

Izdajatelj: Društvo arhitektov Slovenije, Ljubljana

 

 

 

 

 

ARHITEKT

Revija za arhitekturo, urbanizem in uporabno umetnost

[Leto 2], št. 2, januar-februar 1952

Glavni urednik: France Ivanšek

Uredniški odbor: Marjan Bohinec, Hrvoje Brnčič, Franc Cacak,

Oton Gaspari, France Ivanšek, Marjan Mušič, Edvard Ravnikar, Branko Simčič

Ovitek: Edvard Ravnikar s sodelovanjem Svetozarja Križaja

Notranja ureditev: France Ivanšek

Izdajatelj: Društvo arhitektov Slovenije, Ljubljana

 

 

 

 

 

ARHITEKT

Revija za arhitekturo, urbanizem in uporabno umetnost

[Leto 2], št. 3, marec-april 1952

Glavni urednik: France Ivanšek

Uredniški odbor: Marjan Bohinec, Hrvoje Brnčič, Franc Cacak,

Oton Gaspari, France Ivanšek, Marjan Mušič, Edvard Ravnikar, Branko Simčič

Ovitek: Edvard Ravnikar s sodelovanjem Svetozarja Križaja

Notranja ureditev: France Ivanšek

Izdajatelj: Društvo arhitektov Slovenije, Ljubljana

 

 

 

 

 

ARHITEKT

Revija za arhitekturo, urbanizem in uporabno umetnost

[Leto 2], št. 4, maj-junij 1952

Glavni urednik: France Ivanšek

Uredniški odbor: Marjan Bohinec, Hrvoje Brnčič, Franc Cacak,

Oton Gaspari, France Ivanšek, Marjan Mušič, Edvard Ravnikar, Branko Simčič

Ovitek: Edvard Ravnikar s sodelovanjem Svetozarja Križaja

Notranja ureditev: France Ivanšek

Izdajatelj: Društvo arhitektov Slovenije, Ljubljana

 

 

 

 

 

ARHITEKT

Revija za arhitekturo, urbanizem in uporabno umetnost

[Leto 2], št. 5, julij-avgust 1952

Glavni urednik: France Ivanšek

Uredniški odbor: Marjan Bohinec, Hrvoje Brnčič, Franc Cacak,

Oton Gaspari, France Ivanšek, Marjan Mušič, Edvard Ravnikar, Branko Simčič

Ovitek: Edvard Ravnikar s sodelovanjem Svetozarja Križaja

Notranja ureditev: France Ivanšek

Izdajatelj: Društvo arhitektov Slovenije, Ljubljana

 

 

 

 

 

ARHITEKT

Revija za arhitekturo, urbanizem in uporabno umetnost

[Leto 2], št. 6, september-oktober 1952

Glavni urednik: France Ivanšek

Uredniški odbor: Marjan Bohinec, Hrvoje Brnčič, Franc Cacak, Boris Gaberščik,

Oton Gaspari, France Ivanšek, Marjan Mušič, Edvard Ravnikar, Branko Simčič

Ovitek: Edvard Ravnikar s sodelovanjem Svetozarja Križaja

Notranja ureditev: France Ivanšek

Izdajatelj: Društvo arhitektov Slovenije, Ljubljana

 

 

 

 

 

ARHITEKT

Revija za arhitekturo, urbanizem in uporabno umetnost

[Leto 2], št. 7, november-december 1952

Glavni urednik: France Ivanšek

Uredniški odbor: Marjan Bohinec, Hrvoje Brnčič, Franc Cacak, Boris Gaberščik,

Oton Gaspari, France Ivanšek, Marjan Mušič, Edvard Ravnikar, Branko Simčič

Ovitek: Edvard Ravnikar s sodelovanjem Svetozarja Križaja

Notranja ureditev: France Ivanšek

Izdajatelj: Društvo arhitektov Slovenije, Ljubljana

 

 

 

 

 

ARHITEKT

Revija za arhitekturo, urbanizem in uporabno umetnost

[Leto 3], št. 8, april 1953

Glavni urednik: France Ivanšek

Uredniški odbor: Marjan Bohinec, Hrvoje Brnčič, Franc Cacak, Boris Gaberščik,

Oton Gaspari, France Ivanšek, Emil Medvešček, Marjan Mušič, Edvard Ravnikar,

Marjan Rupar, Branko Simčič, Marko Župančič

Oprema: France Ivanšek

Izdajatelj: Društvo arhitektov Slovenije, Ljubljana

 

 

 

 

 

ARHITEKT

Revija za arhitekturo, urbanizem in uporabno umetnost

[Leto 3], št. 9, junij 1953

Glavni urednik: France Ivanšek

Uredniški odbor: Marjan Bohinec, Hrvoje Brnčič, Franc Cacak, Boris Gaberščik,

Oton Gaspari, France Ivanšek, Emil Medvešček, Marjan Mušič, Edvard Ravnikar,

Marjan Rupar, Branko Simčič, Marko Župančič

Izdajatelj: Društvo arhitektov Slovenije, Ljubljana

 

 

 

 

 

 

ARHITEKT

Revija za arhitekturo, urbanizem in oblikovanje izdelkov

[Leto 3], št. 10, 1953

Glavni urednik: France Ivanšek

Uredniški odbor: Marjan Bohinec, Hrvoje Brnčič, Franc Cacak, Boris Gaberščik,

Oton Gaspari, France Ivanšek, Emil Medvešček, Marjan Mušič, Edvard Ravnikar,

Marjan Rupar, Branko Simčič, Marko Župančič

Oprema: France Ivanšek

Izdajatelj: Društvo arhitektov Slovenije, Ljubljana

 

 

 

 

 

ARHITEKT

Revija za arhitekturo, urbanizem in oblikovanje izdelkov

[Leto 4], št. 11, 1954

Glavni urednik: France Ivanšek

Uredniški odbor: Franc Cacak, Boris Gaberščik, France Ivanšek, Oto Jugovec,

Emil Medvešček, Edvard Ravnikar, Ivan Štrukelj

Zunanja oprema: France Ivanšek

Izdajatelj: Društvo arhitektov Slovenije, Ljubljana

 

 

 

 

 

 

ARHITEKT

Revija za arhitekturo, urbanizem in oblikovanje izdelkov

[Leto 4], št. 12-13, 1954

Glavni urednik: France Ivanšek

Uredniški odbor: Franc Cacak, Boris Gaberščik, France Ivanšek, Oto Jugovec,

Emil Medvešček, Edvard Ravnikar, Ivo Štrukelj

Zunanja oprema: Edvard Ravnikar

Izdajatelj: Društvo arhitektov Slovenije, Ljubljana

 

 

 

 

 

 

ARHITEKT

Revija za arhitekturo, urbanizem in oblikovanje izdelkov

[Leto 4], št. 14, 1954

Glavni urednik: France Ivanšek

Uredniški odbor: Franc Cacak, Boris Gaberščik, France Ivanšek, Oto Jugovec,

Emil Medvešček, Edvard Ravnikar, Ivo Štrukelj

Izdajatelj: Društvo arhitektov Slovenije, Ljubljana

 

 

 

 

 

 

 

ARHITEKT

Revija za arhitekturo, urbanizem in oblikovanje izdelkov

[Leto 4], št. 15, 1954

Glavni urednik: France Ivanšek

Namestnik glavnega urednika: Edvard Ravnikar

Uredniški odbor: Franc Cacak, Boris Gaberščik, France Ivanšek, Oto Jugovec,

Emil Medvešček, Edvard Ravnikar, Ivo Štrukelj

Zunanja oprema: J. Brumen

Izdajatelj: Društvo arhitektov Slovenije, Ljubljana

 

 

 

 

 

ARHITEKT

Revija za arhitekturo, urbanizem in oblikovanje izdelkov

[Leto 5], št. 16, 1955

Glavni urednik: France Ivanšek

Namestnik glavnega urednika: Edvard Ravnikar

Uredniški odbor: Franc Cacak, Boris Gaberščik, France Ivanšek, Oto Jugovec,

Emil Medvešček, Edvard Ravnikar, Ivo Štrukelj

Zunanja oprema: M. Jernejec

Izdajatelj: Društvo arhitektov Slovenije, Ljubljana

 

 

 

 

 

ARHITEKT

Revija za arhitekturo, urbanizem in oblikovanje izdelkov

[Leto 5], št. 17, 1955

Glavni urednik: Edvard Ravnikar

Uredniški odbor: Franc Cacak, Boris Gaberščik, France Ivanšek, Oto Jugovec,

Emil Medvešček, Edvard Ravnikar, Ivo Štrukelj

Zunanja oprema: G. Košak

Izdajatelj: Društvo arhitektov Slovenije, Ljubljana

 

 

 

 

 

 

ARHITEKT

Revija za arhitekturo, urbanizem in oblikovanje izdelkov

[Leto 6], št. 18-19, 1956

Glavni urednik: Edvard Ravnikar

Uredniški odbor: Franc Cacak, Boris Gaberščik, Branko Kocmut, Miloš Lapajne,

Vladimir Mušič ml., Edvard Ravnikar

Zunanja oprema: Bogo Fink

Izdajatelj: Društvo arhitektov Slovenije, Ljubljana

 

 

 

 

 

 

ARHITEKT

Revija za arhitekturo, urbanizem in oblikovanje izdelkov

[Leto 6], št. 20, 1956

Glavni urednik: Edvard Ravnikar

Uredniški odbor: Franc Cacak, Boris Gaberščik, Branko Kocmut, Miloš Lapajne,

Vladimir Mušič ml., Edvard Ravnikar

Zunanja oprema: Sergej Pavlin

Izdajatelj: Društvo arhitektov Slovenije, Ljubljana

 

 

 

 

 

 

ARHITEKT

Revija za arhitekturo, urbanizem in oblikovanje izdelkov

[Leto 7], št. 21-22, 1957

Glavni urednik: Edvard Ravnikar

Uredniški odbor: Niko Bežek, Boris Gaberščik, Branko Kocmut, Miloš Lapajne,

Vladimir Mušič ml., Edvard Ravnikar

Zunanja oprema: Vladimir Mušič in Uroš Vagaja

Izdajatelj: Društvo arhitektov Slovenije, Ljubljana

 

 

 

 

 

 

ARHITEKT

Revija za arhitekturo, urbanizem in oblikovanje izdelkov

[Leto 8], št. 23, 1958

Glavni urednik: Edvard Ravnikar

Uredniški odbor: Niko Bežek, Boris Gaberščik, Branko Kocmut, Miloš Lapajne,

Vladimir Mušič ml., Edvard Ravnikar

Izdajatelj: Društvo arhitektov Slovenije, Ljubljana

 

 

 

 

 

 

 

ARHITEKT

Revija za urbanizem, arhitekturo in oblikovanje

[Leto 9], št. 2, februar 1960

Uredniški odbor: France Ivanšek, glavni urednik (arhitektura),

Niko Kralj (oblikovanje), Vladimir Mušič (urbanizem)

Uredniški svet: Marjan Amalietti, Bogo Fink, Danilo Fürst,

Mitja Jernejc, Miloš Lapajne, Anton Pibernik, Edvard Ravnikar,

Branko Simčič

Oblikovalec: Jože Brumen

Izdajatelj: Društvo arhitektov Slovenije, Ljubljana

 

 

 

ARHITEKT

Revija za urbanizem, arhitekturo in oblikovanje

[Leto 9], št. 3, april 1960

Uredniški odbor: France Ivanšek, glavni urednik (arhitektura),

Boris Gaberščik (kartoteka gradbenih proizvodov), Niko Kralj

(oblikovanje), Vladimir Mušič (urbanizem)

Oblikovalec: Jože Brumen

Izdajatelj: Zveza društev arhitektov Slovenije, Ljubljana

 

 

 

 

 

ARHITEKT

Revija za urbanizem, arhitekturo in oblikovanje

[Leto 9], št. 4, junij 1960

Uredniški odbor: France Ivanšek, glavni urednik (arhitektura), Boris Gaberščik

(kartoteka gradbenih proizvodov), Niko Kralj (oblikovanje), Vladimir Mušič (urbanizem)

Oblikovalca: Jože Brumen, Marjan Bežan

Izdajatelj: Zveza društev arhitektov Slovenije, Ljubljana

 

 

 

 

 

 

ARHITEKT

Revija za urbanizem, arhitekturo in oblikovanje

[Leto 9], št. 5, 1960

Uredniški odbor: France Ivanšek, glavni urednik (arhitektura), Boris Gaberščik

(kartoteka gradbenih proizvodov), Niko Kralj (oblikovanje), Vladimir Mušič (urbanizem)

Oblikovalec: Jože Brumen

Izdajatelj: Zveza društev arhitektov Slovenije, Ljubljana

 

 

 

 

 

 

ARHITEKT

Revija za urbanizem, arhitekturo in oblikovanje

[Leto 9], št. 6, 1960

Uredniški odbor: France Ivanšek, glavni urednik (arhitektura), Boris Gaberščik

(kartoteka gradbenih proizvodov), Niko Kralj (oblikovanje), Vladimir Mušič (urbanizem)

Oblikovalec: Jože Brumen

Izdajatelj: Zveza društev arhitektov Slovenije, Ljubljana

 

 

 

 

 

 

ARHITEKT

Revija za urbanizem, arhitekturo in oblikovanje

[Leto 10], št. 1, 1961

Uredniški odbor: France Ivanšek, glavni urednik (arhitektura), Boris Gaberščik

(kartoteka gradbenih proizvodov), Niko Kralj (oblikovanje), Vladimir Mušič (urbanizem)

Oblikovalec: Jože Brumen

Izdajatelj: Zveza društev arhitektov Slovenije, Ljubljana

 

 

 

 

 

 

ARHITEKT

Revija za urbanizem, arhitekturo in oblikovanje

[Leto 10], št. 2, 1961

Uredniški odbor: France Ivanšek, glavni urednik (arhitektura), Boris Gaberščik

(kartoteka gradbenih proizvodov), Niko Kralj (oblikovanje), Vladimir Mušič (urbanizem)

Oblikovalec: Jože Brumen

Izdajatelj: Zveza društev arhitektov Slovenije, Ljubljana

 

 

 

 

 

 

ARHITEKT

Revija za urbanizem, arhitekturo in oblikovanje

[Leto 10], št. 3, 1961

Uredniški odbor: France Ivanšek, glavni urednik (arhitektura), Boris Gaberščik

(kartoteka gradbenih proizvodov), Niko Kralj (oblikovanje), Vladimir Mušič (urbanizem)

Oblikovalki: Majda Dobravec, Alenka Kham-Pičman

Izdajatelj: Zveza društev arhitektov Slovenije, Ljubljana

 

 

 

 

 

 

ARHITEKT

Revija za arhitekturo, urbanizem in oblikovanje

[Leto 11], št. 1, 1963

Uredniški odbor: Janez Lajovic, glavni urednik (arhitektura), France Ivanšek,

Boris Gaberščik (urbanizem), Marjan Gnamuš (kartoteka gradbenih proizvodov),

Niko Kralj (oblikovanje), Vladimir Mušič (urbanizem), Mirko Kajzelj (arhitektura),

Grega Košak (oblikovanje), Fedor Škerlep (kartoteka gradbenih proizvodov)

Oblikovalca: Marko Deu, Niko Zupan

Izdajatelj: Zveza arhitektov Slovenije, Ljubljana