MG+MSUM

OKNO V KNJIŽNICO 2 | M'ARS - Časopis Moderne galerije | maj-julij 2015

M’ARS 

Časopis Moderne galerije Ljubljana

 

M'ARS je od leta 1989 do leta 1993 (št. 1-2) izhajal v slovenščini, od 1993 (št. 3-4) do leta 2001 pa vzporedno tudi v angleščini, s štirimi številkami na leto.

 

Uredniki:

Nadja Zgonik, Igor Zabel (1989)

Vesna Velkovrh Bukilica, Igor Zabel (1989-1990)

Igor Zabel, Tomislav Vignjević (1990-1992)

Igor Zabel, Tadej Pogačar (1993)

Tadej Pogačar (1994-1999)

Špela Mlakar (2000-2001)

 

Oblikovalca:

Zmago Rus (1989-1999)

Slavimir Stojanović (2000-2001)

 

Naklada: 1000 izv.

ISSN: 0353-541X

 

Foto: Zmago Rus

 

Foto: Zmago Rus

 

Foto: Zmago Rus

 

Foto: Zmago Rus

 

Foto: Zmago Rus

 

Foto: Zmago Rus