MG+MSUM

Pogovor o neokonstruktivizmu
11. april 2015 | 18:00
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Sodelujejo: Dragica Čadež, Aleksander Bassin, Drago Hrvacki in Dušan Tršar. Pogovor vodi Beti Žerovc.

 

Pogovor o neokonstruktivizmu je ob zaključku razstave donacije del Toneta Lapajneta Moderni galeriji pripravila Beti Žerovc. Pogovor bo potekal na razstavi v soboto11. 4. 2015, od 18. ure naprej, pri pogovoru pa bodo sodelovali nekdanji člani skupine Neokonstruktivisti in Aleksander Bassin.

 

Objekti Toneta Lapajneta, ki jih je Moderni galeriji podarila Dragica Čadež, sodijo v umetnikovo sicer kratko, vendar plodno ter vsebinsko in problemsko zanimivo obdobje: to so dela Akcent (močno kontrastno) ali Produkt (močno kontrastno) ? oba naslova sta bila uporabljena za isto delo na razstavi v Mestni galeriji l. 1969 (1968), Premik vertikal (1968), Analiza lika (1969-1970) in Gibanje paralel (1968). Vsa štiri dela so nastala med letoma 1968 in 1970, opredelimo pa jih lahko kot minimalistična dela v širšem pomenu te oznake oziroma kot neokonstruktivistična dela v ožjem, specifično lokalnem umetnostnozgodovinskem pomenu, s čimer mislimo na Lapajnetovo aktivno sodelovanje v skupini Neokonstruktivisti med letoma 1968 in 1972 (ob njem so v skupini s tem imenom na več razstavah v letih 1968-1972 sodelovali še Dragica Čadež, Drago Hrvacki in Dušan Tršar).

 

Na sobotnem srečanju se bodo udeleženci pogovarjali o formiranju skupine Neokonstruktivisti, njenem delovanju in o novostih, ki jih je uvedla v slovenski prostor. Poskušali bodo odgovoriti na vprašanja, kako, zakaj in kdaj pride do uvajanja vidikov minimalnega v delovanje njenih predstavnikov, razmišljali bodo o tem, zakaj so se ti vidiki razvijali na način, kot so se. Razpravljali bodo o potencialnih vzorih in o razstavah, ki so jih videli mladi umetniki v tujini. Pomembna tema pogovora bodo razstave skupine Neokonstruktivisti in njihova recepcija v slovenskem prostoru.