MG+MSUM

PREDAVANJE | Aleš Vaupotič: Komunikacijski modeli v novomedijski umetnosti
Sreda, 4. marec 2020 | 18.00
#

Aleš Vaupotič

Komunikacijski modeli v novomedijski umetnosti
predavanje

 

Sreda, 4. marec 2020 | 18.00

+MSUM | Muzej sodobne umetnosti Metelkova

 

Predavanje videasta in umetnostnega teoretika, prof. na Univerzi v Novi Gorici Aleša Vaupotiča s predstavitvijo njegove monografije Vprašanje realizma (Založba UNG, 2019).

 

Na predavanju se bo avtor osredotočil na drugi del svoje monografije, ki je posvečen novomedijski umetnosti (v pomenu Leva Manoviča). Predlaga teoretsko ogrodje za razumevanje novih medijev v umetnosti in komunikaciji nasploh, izhajajoč tako iz svojih izkušenj ustvarjanja v novih medijih kot tudi ukvarjanja z deli drugih umetnic in umetnikov bodisi kot kustos-posrednik ali pa gledalec-uporabnik-obiskovalec. 

 

Predstavljeni bosta dve vrsti praviloma večpredstavnostnega kiberteksta: enouporabniški, ki združuje „branje“ in igranje po pravilih igre, in večuporabniški, ki se konstituira prek t. i. netikete. Sledi premislek o ustvarjalnosti samih strojev, kako to področje narediti čim bolj pregledno. In pretres delovanja znakov v računalniško podprti komunikaciji, kako je mogoča hibridna komunikacija človeka in tistega, kar ni človek, npr. stroja. V sklepu bo osvetljeno vprašanje žanrov novomedijske umetnosti, predvsem z vidika, kako se algoritmičnost in multimedijskost povezujeta z obstoječimi žanrskimi vzorci; ali je tradicija – predaja, izročilo – mogoča?

 

Kriterij za izbire pri gradnji teorije novih medijev je bila uspešnost razlage na konkretnih delih, še več, teoretski koncept je bil sprejet, če je bil potrjen v posameznem umetniškem ali medijskem pojavu. Zato bodo predstavljeni tudi posamezni umetniški projekti, ki utelešajo vidike te teorije. To je pravzaprav model, ki ga za humanistiko Vaupotič predlaga na splošno, še posebej v pogojih digitalne humanistike kot humanistike v postdigitalnem kontekstu: naj si znanstveno raziskovanje izposoja pri umetniškem raziskovanju.

 

O monografiji

Znanstvena monografija Vprašanje realizma odgovarja, kako razumeti današnjo resničnost, ki je prepredena z novimi informacijskimi tehnologijami, kako se ustvarjalno odzvati na pojave in na situacije sobivanja, pa tudi kaj se dogaja z umetnostjo in književnostjo – ne nazadnje vso človeško in onkrajčloveško komunikacijo – v novih medijih; kako se je globalizacija od 19. stoletja kazala v spremembah v umetnosti … Avtorjevo interdisciplinarno delovanje na več področjih kot novomedijski umetnik, raziskovalec ter literarno-umetnostni zgodovinar in teoretik je ozadje edinstvene zasnove raziskave, ki se najprej razgleda po področju literarnega realizma, nato vzpostavi teoretski model za razmislek o digitalizirani stvarnosti današnjega časa, v tretjem delu pa se vrne k umetnostnemu realizmu od 19. stoletja naprej, vse do začetka 21. in najnovejših del digitalne poezije, sodobne umetnosti in literature. Knjiga pregledno predstavi teorijo literarnega realizma, teorijo novomedijske umetnosti ter, kot rezultat raziskovalnega in tudi umetniško kreativnega procesa, realistično teorijo znakov in človeških navad, ki prek semiotike Charlesa S. Peircea ponuja pogled na svet onkraj delitev na umetniške, humanistične in eksaktnoznanstvene poglede.

 

_________________

Izr. prof. dr. Aleš Vaupotič je literarni komparativist in novomedijski umetnik. Na Univerzi v Novi Gorici je zasnoval magistrski študijski program digitalne humanistike, ki sistematično uvaja interdisciplinarnost in novomedijsko komunikacijo v humanistiko.

Spletna razstava