MG+MSUM

DVE PREDAVANJI | Inke Arns, Keti Čuhrov
Nedelja, 25. avgust 2019, avditorij MG+ | 18.00 in 20.00
#
#
#

18:00 Inke Arns, O ponovnem branju avantgard in alternativni desnici, predavanje

20:00 Keti Čuhrov, Zlo, presežek, moč – trije mediji umetnosti, predavanje

 

Inke Arns

O ponovnem branju avantgard in alternativni desnici

S pojavom alternativne desnice (alt-right) je prišla nova subkultura. Nekateri trdijo, da zdaj avantgardno taktiko transgresije najdemo izključno na desnici. Kar je bil v osemdesetih letih punk, je zdaj alternativna desnica. Čeprav je v tem gotovo tudi kanček resnice (pomislimo na nekdanjega predstavnika alternativne desnice Mila Yiannopolousa, kako se kopa v prašičji krvi na otvoritvi v neki newyorški galeriji), moramo problematizirati linearno neizbežnost, ki jo nakazuje naslov predavanja. Taktike transgresije, ironije in šoka niso ne leve ne desne, ampak se uporabljajo za razne namene. Alternativna desnica jih danes strateško uporablja, da premika okvir javno sprejemljivega diskurza v desno.

 

Predavanje bo predstavilo ugotovitve, ki so rezultat raziskav za razstavo The Alt-Right Complex – On Right-Wing Extremism Online [Kompleks alternativne desnice – o desničarskem ekstremizmu na spletu] (HMKV, do 22. 9. 2019). Mednarodna skupinska razstava, ki jo je kurirala Inke Arns (HMKV), obravnava oblike desničarskega populizma, ki danes uporablja še posebno internet in »družbene medije« za širjenje svojih idej. Razstava Kompleks alternativne desnice sledi razvoju od (sub)kulture transgresije na spletnih forumih, kot je 4chan, do platform, kot je Breitbart News. Umetniki obravnavajo meme (npr. žabca Pepeja, verjetno najslavnejši simbol Trumpovih privržencev), osebnosti, kot sta Steve Bannon in Peter Thiel, pojav t.i. preppers, ljudi, ki se z oboroževanjem, utrjevanjem in zalogami pripravljajo na družbeno apokalipso, in skupine kot White Supremacists in Dark Enlightenment.

 

Kompleks alternativne desnice predstavlja dvanajst projektov šestnajstih umetnikov iz dvanajstih držav: Nemčije, Francije, Velike Britanije, Kanade, Nove Zelandije, Nizozemske, Avstrije, Poljske, Madžarske, Švice, Srbije in Slovaške. Vključuje veliko različnih umetniških medijev: strip, stenske slike, video, (video) instalacije, plakate, ki jih je mogoče vzeti s seboj, navodila za igre, spletno umetnost, knjigo umetnika, spekulativni muzej in stroj za zastave. Razstavo spremlja tudi kritičen slovarček z več kot 30 gesli, ki na kratko razlagajo najpomembnejše termine.

 

Keti Čuhrov

Zlo, presežek, moč – trije mediji umetnosti

V avantgardni retoriki, ki jo je sodobna umetnost ponotranjila, sta ideji družbene angažiranosti in umetniškega dosežka tako rekoč id entični, češ da bo po samoodpravitvi umetnosti tovrstni angažma glavni cilj umetnosti. A kljub taki internalizaciji družbeno orientirane dediščine avantgarde je že v šestdesetih letih glavna epistema in dosežek umetnosti postal njen konceptualni presežek, in ne družbeni angažma. Negativna antisocialna genealogija, inherentna umetnosti od prvih modernističnih praks, je pripeljala do različnih manipuliranj s tem konceptualnim presežkom, ki se je postopno s tako lahkoto spremenil v presežno vrednost – »metafizični indeks« ekonomije umetnosti, kot temu pravi D. Diedrichsen. Ne glede na to, ali je ta presežek umetniška kognitivna domislica, simbolni kapital, ki povečuje kulturni učinek umetnine, ali finančna abstrakcija, ki preprosto povečuje ceno umetnosti, deluje kot skrita moč umetnosti v sodobnosti in ga prikrivajo emancipatorni dobri nameni umetnosti.

 
Priporočamo