MG+MSUM

PREDAVANJE | Migracije v času in prostoru | Blaž Gselman: Izseljenstvo na začetku 20. stoletja — Louis Adamič in migracije v Ameriko
22. januar 2019 | 18:00
#
#
#

Migracije v času in prostoru

Sklop predavanj Kantina

 

Razprave o migracijah je v zadnjih letih močno zaznamovala t.i. begunska kriza, kot so mediji poimenovali številčnejše prehode meje leta 2015. Ob sami besedi ‘migracije’ se nam zato pred očmi narišejo nepregledne kolone ljudi iz Bližnjega Vzhoda, militarizirani odzivi držav Evropske Unije in seveda družbena polarizacija ter vzpon sovražnih skupin. Migracije so postale sinonim za izredne razmere. Toda optika, ki prikazuje množične selitve leta 2015 kot nekakšno izredno naravno nesrečo, ki jo morajo države na vsak način obvladati, nas pelje stran od resničnega razumevanja tega večplastnega procesa. Množična gibanja ljudi iz ene regije v drugo imajo svojo kompleksno zgodovino in so neločljivo povezane z globalnimi ekonomskimi procesi, ki v enaki meri zadevajo tako domačine kot migrante.

 

Brez razumevanja, kako so nastale naše meje, kaj je to pomenilo za prebivalstvo in kako so tudi prebivalci Slovenije vključeni v svetovne procese preseljevanja, težko predelamo posamezne pojave, kot so bile migracije beguncev leta 2015. V ciklu predavanj “Migracije v času in prostoru” se bomo posvetili regionalnim razmeram na obmejnih območjih ter poskušali lokalno zgodovino slovenskega priseljevanja in odseljevanja postaviti v globalni kontekst.

 

DRUGO PREDAVANJE V SKLOPU

Torek 22. januar 2019 ob 18:00

Blaž Gselman

Izseljenstvo na začetku 20. stoletja ​ Louis Adamič in migracije v Ameriko 

Izhodišče pogovora bo delo slovensko-ameriškega pisca Louisa Adamiča, ki je letos praznoval 120-letnico rojstva, pri založbi Sophia pa bo v prevodu Mojce Dobnikar vsak čas izšlo njegovo delo From Many Lands (Iz mnogih dežel). Adamič, ki je v Ameriko prispel kot 15-letni deček konec leta 1913, se je v svojem pisanju posvečal zlasti migrantski problematiki, znotraj nje pa je poseben poudarek namenil migrantskemu delu. Pozneje je sestavil obsežen vprašalnik o migrantski izkušnji in ga razposlal na številne domove prebivalk in prebivalcev Združenih držav. V nekatera svoja dela je vključeval odgovore, ki jih je prejemal, ter tako pustil do besede priseljene prebivalce, s čimer je izrisal široko družbeno fresko Amerike v prvi polovici 20. stoletja.

 

 

Predavanja organiziramo v sklopu projekta Nova mapiranja Evrope.​ Nova mapiranje Evrope je dveletni projekt sodelovanja štirih umetnostnih in kulturnih institucij iz Srbije, Slovenije, Avstrije in Velike Britanije, ki bo ustvaril nova védenja o kulturni dediščini migrantov v Evropi ter naredil kulturne in umetnostne institucije bolj dostopne lokalnim skupnostim migrantov prve in druge generacije ter novim skupnostim prosilcev za azil in beguncev. Projekt bodo sestavljale sokurirane razstave, ki jih bodo spremljali bogat program javne mediacije, umetniške rezidence, skupna spletna platforma in mednarodna konferenca. Projekt ima dvojen namen: obravnavati pretekle pojave, povezane z migracijo, in jih povezati s sedanjimi migracijami.

 

 

 
Priporočamo