MG+MSUM

PREDAVANJE | Kakšna je prihodnost dela? | Lenart Kučič: Prikazen prekarstva
22. junij 2018 | 17:30
#
#
#

KAKŠNA JE PRIHODNOST DELA?

Vprašanja o prihodnosti dela zavzemajo veliko prostora v pogovorih delavcev, le redko pa nas pripeljejo do jasnih zaključkov ali strateških smernic. Prej se zgodi, da pogovor odpelje v medle špekulacije, abstraktno sci-fi metafiziko, predvsem pa v tehnološki determinizem – kot da se nam v dobrem in slabem smislu pač obeta prihodnost, kakršno nam jo bo narekoval razvoj računalnikov. V treh pogovorih bomo poskušali z govorci iz različnih področij postaviti nekaj praktičnih in teoretskih izhodišč za naša razmišljanja o razvoju dela.

 

Mednarodni prostor srečevanja +Kantina skupaj z Muzejem sodobne umetnosti Metelkova pripravlja cikel tematskih pogovorov, ki jih bo vodil glasbenik, publicist in aktivist Miha Blažič – N’toko. Namen pogovorov je širšemu krogu poslušalcev predstaviti različne aspekte določene teme, ter jih s sogovorniki skozi več zaporednih dogodkov na sistematičen in dostopen način obdelati. Prav zato se bodo pogovori odvijali v sklopih po tri dogodke – v prvem, ki se ima odviti v poznem pomladanskem času, se bodo govorci posvetili perečemu vprašanju prihodnosti dela, naslednji sklop, predviden za poletje, pa bo namenjen političnim premislekom na temo sodobnih migracij.

 

Petek, 22. junij 2018, ob 18:00

“Prikazen prekarstva” – vprašanje novih oblik zaposlitev zadnja leta postaja pereča politična tema, o kateri pa žal vse prevečkrat govorimo brez širšega premisleka in razumevanja funkcije mezdnega dela v kapitalistični družbi. To nas pelje k ideji, da je prekarizacija neizogiben pojav, ki bo hkrati vodil transformacijo družbe. Prekarnost pa seveda ni nekakšen novodobni pojav, ki bi ga prinesle tehnološke inovacije in spremembe v življenjskem slogu ljudi, ampak je oblika zaposlitve, ki je prevladovala vso zgodovino kapitalizmaO preteklosti in prihodnosti t.i. “prekarnih poklicev” bomo govorili s publicistom Lenartom Kučičem.

 

 
Priporočamo