MG+MSUM

DVE PREDAVANJI IN PREDSTAVITEV PUBLIKACIJ | Slovar skupnega znanja
Ponedeljek, 14. maj 2018 | 17:00—20:00
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Slovar skupnega znanja – Zadnji dogodek

Dve predavanji in predstavitev publikacij

 

Sodelujejo:​ Boris Buden, Jesús Carrillo, Zdenka Badovinac, Bojana Piškur, Ida Hiršenfelder, Adela Železnik​

 

 

Zadnji dogodek v okviru projekta Slovar skupnega znanja bo potekal v ponedeljek, 14. maja 2018, od 17. uri, v seminarju Muzeja sodobne umetnosti Matelkova.

 

Slovar skupnega znanja je petletni raziskovalni projekt, ki ga je Moderna galerija vodila v okviru evropskega projekta Rabe umetnosti – dediščina let 1848 in 1989 in evropske muzejske konfederacije Internacionala. Kustosi projekta so Zdenka Badovinac, Bojana Piškur (MG+MSUM) in Jesús Carrillo (Universidad Autónoma de Madrid).

 

Namen projekta je ustvariti slovar drugačnih terminov, kot jih najdemo v obstoječi literaturi o umetnosti. K oblikovanju slovarja smo pritegnili institucije in posameznike iz Evrope in drugih delov sveta, tako imenovane naratorje, ki so predlagali termine, povezane z lastnimi praksami in konteksti, in jih primerjali med seboj. V okviru Slovarja skupnega znanja je bilo realiziranih šest seminarjev v povezavi s posamičnimi referenčnimi polji (historizacija, subjektivizacija, geopolitika, konstitutivne prakse, skupno, druga institucionalnost), kjer so se predlagani termini primerjali med seboj. Na seminarjih so sodelovali naratorji z raznih delov sveta in kustosi iz institucij mednarodne konfederacije muzejev Internacionala. Ob zaključku projekta Rabe umetnosti je Slovar skupnega znanja izšel tudi v knjižni obliki, ki jo bomo skupaj še z dvema publikacijama, ki ju je izdala konferedacija Internacionala The Long 1980s in The Constituent Museum.

 

Predstavitvi publikacij bosta sledili dve predavanji.

Ob 18. uri predavanje Po zadnjem prevodu / After the Last Translation pisca in kulturnega kritika Borisa Budna; ob 19. uri pa predavanje Govorimo! Slovar skupnega znanja kot usihanje jezika (kot ga poznamo) / Let's speak!: The Glossary of Common Knowledge at the wane of language (as we know it) so-kustosa Slovarja skupnega znanja Jesusa Carrilla. Predavanji bosta v angleščini.

 

 

Program:

17:00 — 18:00: predstavitev petletnega projekta Slovar skupnega znanja / Glossary of Common Knowledge (Zdenka Badovinac, Bojana Piškur, Jesus Carrillo) in končne publikacije (Ida Hiršenfelder); predstavitev publikacij Internacionale The Long 1980s in The Constituent Museum (Adela Železnik).

 

18:00 Boris Buden, Po zadnjem prevodu 

Skoraj nobene pozornosti ne namenjamo radikalnemu preoblikovanju tradicionalne lingvistične prakse, ki ga je povzročila vpetost postkomunističnih držav Vzhodne Evrope v globalni kapitalizem. To, kar je postkomunistična ideologija označevala kot »prehod v demokracijo« in kar je pravzaprav pomenilo dokončno pozahodnjenje vseh vidikov političnega, gospodarskega in kulturnega življenja, je vključevalo tudi popolno prevlado angleščine kot nove lingue france in posledično ponovno vernakularizacijo nacionalnih jezikov. Stare translacijske družbe, katerih nacionalni jezikovni standardi so iskali univerzalnost v vseh sferah človeških jezikovnih artikulacij in zagotavljali translacijsko združevanje v stari svet »združenih narodov«, »enakopravnih kultur« in primerljivih jezikov, so razpadle. Nastajajoči in naraščajoči vernakularni čas-prostor jezikov, kultur, gospodarstev in (večinoma populistične) politike je danes v neskladju z utopičnim svetom neustavljivega neoliberalnega razvoja. Večinoma se dobro zavedamo nevarnosti, ki jih ta ločitev prinaša – večinoma v smislu novih fašizmov. Morda pa prinaša tudi novo obljubo emancipacije.​

 

 

19:00 Jesus Carrillo, Govorimo! Slovar skupnega znanja ob izginevanju jezika (kot ga poznamo) / Let's speak!: The Glossary of Common Knowledge at the wane of language (as we know it)

 

 

__________________

Boris Buden je pisec in kulturni kritik, ki živi v Berlinu. Doktoriral je iz kulturne teorije na Univerzi Humboldt v Berlinu. V devetdesetih letih je bil urednik revije Arkzin v Zagrebu. V esejih in člankih piše o filozofiji, politiki ter kulturni in umetniški kritiki. Sodeloval je na številnih konferencah in umetniških projektih v Zahodni in Vzhodni Evropi, Aziji in ZDA, vključno z Dokumento XI. Izdal je Barikade Zagreb (1996/1997), Kaptolski Kolodvor, Beograd (2001), Der Schacht von Babel, Berlin (2004), Zone des Übergangs, Frankfurt/Main (2009), Findet Europa, Dunaj (2015), etc.

 

Jesús Carrillo je profesor zgodovine sodobne umetnosti na Universidad Autónoma de Madrid. Od leta 2008 do 2016 je bil vodja oddelka za kulturne programe Muzeja Reina Sofía. Analizo sodobne kulture in kulturnih institucij združuje s kritičnim branjem zgodovinskih zgodb o umetnosti. Objavil je Arte en la Red (Madrid: Cátedra, 2004), Naturaleza e Imperio (Madrid: 12 calles, 2004) in Tecnología e Imperio (Madrid: Nivola, 2003); bil je urednik pri publikacijah: Modos de hacer: arte crítico, esfera pública y acción directa (Salamanca: Ediciones de la Universidad de Salamanca, 2001), Tendencias del Arte. Arte de Tendencias (Madrid: Cátedra, 2003), Desacuerdos: sobre arte, políticas y esfera pública en el Estado español, Vols 1, 2, 3 and 4 (Barcelona: Macba, 2004-2007), Douglas Crimp: Posiciones críticas (Madrid: Akal, 2005), ter Martha Rosler. Imágenes Públicas(Barcelona: Gustavo Gili, 2008).

 

 

Slovar skupnega znanja je petletni raziskovalni projekt, ki ga vodi Moderna galerija (MG+MSUM) v okviru evropskega projekta Rabe umetnosti - dediščina let 1848 in 1989 in evropske muzejske konfederacije Internacionala.  Podprto s strani Ministrstva za kulturo Republike slovenije in programa Evropske unije Kultura.

 

 
 
 
Priporočamo
Spletna razstava