MG+MSUM

KONZERVATORSKO-RESTAVRATORSKA TRANSVERZALA | Marij Pregelj pod drobnogledom
Četrtek, 18. maj 2017 | 18:00
#
#

Moderna galerija v Ljubljani in Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani predstavljata projekt Marij Pregelj pod drobnogledom, ki je tretji in hkrati zaključni del v nizu treh projektov s skupnim naslovom Po kreativni poti do praktičnega znanja 2016–2017, ki je bil namenjen raziskavi slikarjeve tehnologije, načrtovanju posegov in sodelovanju pri konserviranju-restavriranju izbranih umetnin.

 

Dogodek se bo odvijal na Mednarodni muzejski dan v okviru 10. konzervatorsko-restavratorske transverzale [PDF], v četrtek, 18. maja 2017, ob 18 uri v Avditoriju Moderne galerije na Cankarjevi cesti 15 v Ljubljani.

 

Dokumentacija projekta: Marij Pregelj pod drobnogledom [PDF].

 

O PROJEKTU

V prvem projektu z naslovom Določitev optimalnega razmerja med mastnimi vezivi, polnili in pigmenti pri izdelavi oljnih barv  (2013/14) smo s študenti povezali slikarske veščine, učinke tehnoloških rešitev, izkušnje v občutenju drobnih razlik pri dodajanju izbranih materialov, načinu in hitrosti mešanja, stopnji pritiska… z ugotovitvami znanstvenoraziskovanih metod.

 

Drugi projekt z naslovom Ugotavljanje razmerij med mastnimi vezivi, polnili in pigmenti pri barvnih nanosih slovenskega slikarja Marija Preglja (2014/15) je ponudil možnost za preverjanje znanj in veščin, pridobljenih v prvem projektu  in omogočil primerjalno analizo izbranih slikovnih plasti pri Pregljevih slikah, pripravo izbranega dela barv, čim bolj podobnih tistim, ki jih je uporabil avtor, izvedbo tehnoloških študij in zasnovo barvne palete Marija Preglja.

 

Vse to je bila predpriprava za zaključni – letošnji del projekta, kjer raziskovalno delo prvih dveh projektov nadgrajujemo z razvojem raziskovalnih metod, ki bodo omogočale čim manj destruktivno izvedbo preiskav. Rezultati, pridobljeni v vseh treh fazah projekta, so nam izhodišče za načrtovanje posegov in konserviranje-restavriranje izbranih umetnin Marija Preglja, ki bodo decembra razstavljene na slikarjevi retrospektivni razstavi v Moderni galeriji.  

 
Priporočamo