MG+MSUM

OKROGLA MIZA | Jugoslovanske in mednarodne povezave
Torek, 22. november 2016 | 18.00
#
#
#
#
#
#

Vabljeni sodelujoči: Aleksander Bassin, Andrej Hrausky, Andrej Medved

Moderirata: Martina Malešič in Asta Vrečko

 

Slovensko umetnost osemdesetih let odlikuje izrazito povezovanje na različnih ravneh. Po eni strani močna vpetost v mednarodne tokove, tako preko delovanja posameznikov, predstavitve slovenske umetnosti v tujini kot mnogih mednarodnih prireditvah, organiziranih v Sloveniji. Tudi študijska izpopolnjevanja slovenskih umetnikov in kustosov v tujini so bila pogosta. Močne internacionalne profesionalne in prijateljske mreže so ključno sooblikovale umetnostno sfero in dale pomemben zagon tako umetnostni teoriji kot novim institucijam in umetnostnim platformam. Po drugi strani je dogajanje pomembno izoblikovala vpetost v širši jugoslovanski prostor. Številna sodelovanja umetnikov in kustosov so potekala tako na lokalni, republiški kot zvezni ravni.

 

Z gosti se bomo pogovarjali o odmevih in pomenih mednarodnih in jugoslovanskih povezav za slovensko umetnost osemdesetih let.

 

 

_________________

Aleksander Bassin je umetnostni zgodovinar, likovni kritik in kustos, ki je opravljal vrsto pomembnih fukcij: med drugim je bil sekretar Jugoslovanskega in kasneje mednarodnega bienala male plastike, bil je član galerijskega sveta in umetnostne komisije pri Moderni galeriji v Ljubljani, predsednik Slovenskega društva likovnih kritikov (SDLK)  ter član in podpredsednik mednarodne zveze likovnih kritikov AICA. Med letoma 1989 in 2008 je bil direktor Mestne galerije Ljubljana.

 

Andrej Hrausky je arhitekt, arhitekturni kritik in kustos. Vse od ustanovitve dalje je bil direktor TDS DESSA in vodja arhitekturne galerije DESSA. V njej so v prvih letih predstavljali predvsem dela tujih arhitektov (med njimi tudi velika imena iz samega vrha svetovne arhitekture), organizirali so predavanja in izlete v tujino, po drugi strani pa pripravljali publikacije in razstave, namenjene promociji slovenske arhitekture v svetu.

 

Andrej Medved je umetnostni zgodovinar, likovni kritik, filozof, pesnik in esejist. Bil je kustos in umetniški vodja Obalnih galerij Piran ter imel ključno vlogo pri uveljavitvi novega vala slovenske umetnosti nove podobe. Bil je član več uredniških odborov, je odgovorni urednik Artes in urednik zbirke Hyperion. Medved je leta 2014 za svoje delo prejel Valvasorjevo nagrado. 

 

_________________

Vabljeni tudi na vodstvo: Martina Malešič in Asta Vrečko

Sreda, 14. december 2016, ob 17. uri v Moderni galeriji, MG+. 

 
Priporočamo