MG+MSUM

PROGRAM | Novi prostori, nove podobe
#

DVA VODENA OGLEDA

Vodstvo Asta Vrečko in Martina Malešič

Sreda, 16. november 2016, ob 17.00

Vodstvo Asta Vrečko in Martina Malešič

Sreda, 14. december 2016, ob 17.00

 

OKROGLA MIZA | Novi prostori - samoorganiziranost umetnikov in prizorišča alternativne kulture

Četrtek, 10. november 2016, ob 18:00

Sodelujejo: Barbara Borčić, Majda Cajnko, Marjeta Marinčič

Moderirata: Martina Malešič in Asta Vrečko

Živahno umetnostno dogajanje osemdesetih let in umetnostni diskurz časa so poleg etabliranih ustanov usmerjali novi prostori in institucije. Ustvarjale so jih mlajše generacije umetnic in umetnikov, ki v obstoječih ustanovah niso videli prostora za svoje delovanje in razvoj. Novi prostori so postali katalizatorji novih umetnostnih in družbenih fenomenov ter stičišča kulturnega in političnega delovanja. Z gostjami bomo spregovorile o povodih za samoorganizacijo umetnikov, o politični klimi, ki je to o(ne)mogočala in različnih organizacijskih tipih ter širših posledicah delovanja v novih institucijah na slovensko in jugoslovansko umetnostno sceno.

 

 

OKROGLA MIZA | Jugoslovanske in mednarodne povezave

Torek, 22. november 2016, ob 18.00

Vabljeni sodelujoči: Aleksander Bassin, Andrej Hrausky, Andrej Medved

Moderirata: Martina Malešič in Asta Vrečko

Slovensko umetnost osemdesetih let odlikuje izrazito povezovanje na različnih ravneh. Po eni strani močna vpetost v mednarodne tokove, tako preko delovanja posameznikov, predstavitve slovenske umetnosti v tujini kot mnogih mednarodnih prireditvah, organiziranih v Sloveniji. Tudi študijska izpopolnjevanja slovenskih umetnikov in kustosov v tujini so bila pogosta. Močne internacionalne profesionalne in prijateljske mreže so ključno sooblikovale umetnostno sfero in dale pomemben zagon tako umetnostni teoriji kot novim institucijam in umetnostnim platformam. Po drugi strani je dogajanje pomembno izoblikovala vpetost v širši jugoslovanski prostor. Številna sodelovanja umetnikov in kustosov so potekala tako na lokalni, republiški kot zvezni ravni.

Z gosti se bomo pogovarjali o odmevih in pomenih mednarodnih in jugoslovanskih povezav za slovensko umetnost osemdesetih let.

 

 

PREDAVANJE | Ješa Denegri | Oris umetnosti osemdesetih v jugoslovanskem kulturnem prostoru

Četrtek, 24. november 2016, ob 18.00

Predavanje spada v projekt OSEMDESETA, ki vključuje trojico razstav, posvečenih osemdesetim letom in njihovi dediščini.

 

OKROGLA MIZA | Gospodarstvo in umetnost

Torek, 20. december 2016, ob 18.00

Vabljeni sodelujoči: Duba SambolecAndrej Smrekar, Lenka Bajželj

Moderirata: Martina Malešič in Asta Vrečko

Družbene spremembe, politična kriza po smrti predsednika Josipa Broza - Tita in gospodarska kriza so neizbežno zaznamovale slovensko umetnost in kulturo osemdesetih let. Hkrati pa sta kultura in umetnost osvojili vse ravni družbe: oddaje na radiu in televiziji, časopise in popularna glasila, notranjost lokalov, bank in hotelov ter gospodarstvo. Podjetja so igrala pomembno vlogo na umetnostnem prizorišču, s finančno podporo različnim akcijam, s širjenjem svojih umetniških zbirk in vlaganjem v nove oglaševalske prijeme. S sogovorci bomo spregovorili o presečnih poljih gospodarstva in umetnosti v osemdesetih letih.

 

POGOVOR | Sergej Kapus in Tugo Šušnik

Sreda, 21. december 2016, ob 18.00

Sergej Kapus in Tugo Šušnik sta s svojim delom pomembno zaznamovala likovno sceno osemdesetih letih. Veliko sta razstavljala doma in v tujini ter odprla nove umetnostne diskurze in likovni jezik. Bila sta tudi ustanovna člana Trajne delovne skupnosti kulturnih delavcev Equrna, ki je kot samo-organizirana umetniška zadruga z razstavno-prodajnimi akcijami začela delovati poleti 1981. Na pogovoru bosta umetnika spregovorila o njunem delu v povezavi z galerijo Equrna in umetniškem delovanju v osemedesetih letih. Z umetnikoma se bo pogovarjala so-kustosinja razstave Novi prostori, nove podobel Asta Vrečko. 

Priporočamo
Spletna razstava