MG+MSUM

SLOVAR SKUPNEGA ZNANJA | Skupno
27. junij 2016 — 29. junij 2016
#
#

Foto: Roza El-Hassan: The Gate (with letter Syn, S), 2016, Adobe Bricks and Ytong; Breeze 9, on Future's Dialect, Antwerp, 2015 (Adobe Dome and Stars painted on the floor)

 

Slovar skupnega znanja - Glossary of Common Knowledge je petletni raziskovalni projekt, ki ga vodi Moderna galerija (MG+MSUM) v okviru evropskega projekta Rabe umetnosti - dediščina let 1848 in 1989 in evropske muzejske konfederacije Internacionala.

 

Peti seminar na temo commons bo potekal od 27. do 29. junija 2016 v +MSUM.

 

 

 

Projekt ima dva cilja: sestaviti slovar umetnostne terminologije, ki se bistveno razlikuje od tega, kar lahko najdemo v obstoječi umetnostni literaturi, in sicer v sodelovanju z institucijami in posamezniki iz Evrope in drugih delov sveta. Ti t.i. pripovedovalci bodo predlagali termine, ki se nanašajo na njihove lastne prakse in kontekste, ter jih potem primerjali. V procesu urejanja slovarja bodo sodelovali v vsem času trajanja projekta in prek primerjav proizvajali nova znanja. Slovar skupnega znanja bo s tem ponudil alternativo primerljivim projektom, ki se podrejajo dominantnim epistemološkim modelom. O terminih bodo razpravljali in jih opredeljevali na seminarjih, ki se bodo ukvarjali s petimi referenčnimi polji (zgodovinjenje, subjektivizacija, geopolitika, drugačna institucionalnost, skupno), in jih potem primerjali, da bi prek asociativnih povezav proizvedli še nove. Na seminarjih bodo kustosi sodelovali s pripovedovalci, ki prihajajo z institucij članic konfederacije L'Internationale, ter s pripovedovalci iz drugih delov sveta. Slovar bo dostopen že v vmesnih fazah na spletni strani Slovarja skupnega znanja glossary.mg-lj.si, pa tudi na spletni strani Moderne galerije. Leta 2017 bo Slovar skupnega znanja izšel v knjižni obliki.

 

Na petem seminarju, ki bo potekal med 27. in 29. junijem 2016 v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova, bo petnajst mednarodno priznanih pripovedovalcev predstavilo petnajst terminov, ki so povezani s »skupnim«, npr. temeljni dohodek, Avtocesta bratstva in enotnosti, utemeljujoča oblast skupnega, popravljeni slogan, heterotopična homonimija, palimpsest, samoupravljanje, tatvina itd. Termini so vezani specifično na lokalne kontekste svojega izrekanja, kar razkriva neizrekljivost univerzalnih idej ter razlikujoče vidike pojavov v njihovih prostorskih in časovnih kontekstih.


V zadnjem desetletju smo se držali pojma »skupnega« kot edinega izhoda iz slepe ulice kapitalizma ter usode varčevanja in pomanjkanja, ki doleti tiste, ki so izključeni iz vse ožjih krogov kopičenja. Če naj bo »skupno« več kot zgolj diskurzivna utvara, je treba deliti in širiti različne oblike prekinjanja tega cikla razlaščanja in proizvajanja splošnega dobrega.

 

»Splošno« se kaže na različne načine, ki spodbujajo, slavijo in ščitijo pravico do različnosti. Označuje ga decentralizirana struktura, ki se odmika od »tradicionalnih« metod podajanja umetniških izjav, ugovorov ali družbene kritike v globaliziranem svetu. Umetniške skupine, ki delajo z idejo skupnega, so bolj podobne kompleksnim omrežjem. Delno je ta mrežna struktura plod organiziranja, ki se opira na internet, je pa tudi odgovor na politične stvarnosti, ki so sploh privedle do ideje skupnega.

 

Ko se naših skupnih prostorov (mestnih trgov, parkov, ulic, šol) vse bolj polašča globalno tržišče, vidimo tudi vzpon duha radikalnega ponovnega prisvajanja skupnega ter upora proti nekritičnim reprezentacijam sveta kot globalne vasi. Umetniki napadajo obstoječe mehanizme, ki jih nudijo različni korporativni režimi, tako da rušijo, preoblikujejo, hekajo orodja za mreženje in jim spreminjajo namembnost. Njihove kritike ponujajo transparentnejše metode družbenopolitičnega vedenja z dejavno in zavestno uporabo tehnologije, ki razkrinkuje trenutne liberalne poglede na prosti trg in kulturo kot strukture, ki kulturo uklepajo v kapitalistična razmerja.

 

 

NARATORJI ZA REFERENČNO POLJE COMMONS
Kustosinje
Zdenka Badovinac (MG+MSUM, Ljubljana, SI)
Bojana Piškur (MG+MSUM, Ljubljana, SI)

 

Naratorji iz L'Internationale

Nick Aickens (Van Abbemuseum, Eindhoven, NL)
Burak Arıkan (SALT Research, TR)

Ida Hiršenfelder (MG+MSUM, SI)

Anders Krueger (M HKA, BE)

Carlos Prieto del Campo (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, MNCARS, SP)

pantxo ramas (MACBA, SP)

 

Naratorji iz globalne družine

Sezgin Boynik (FI/XK)
Róza El-Hassan(HU)

Aigul Hakimova (Rog, SI)

Vít Havránek (Tranzit.org, CZ)

Miglena Nikolchina (BG)
Rasha Salti (Beirut, LB)

Jelena Vesić (RS)

 

 

 

Slovar skupnega znanja je petletni raziskovalni projekt, ki ga vodi Moderna galerija (MG+MSUM) v okviru evropskega projekta Rabe umetnosti - dediščina let 1848 in 1989 in evropske muzejske konfederacije Internacionala.  Podprto s strani Ministrstva za kulturo Republike slovenije in programa Evropske unije Kultura.

 

 
 
 
Priporočamo
Spletna razstava