MG+MSUM

SLOVAR SKUPNEGA ZNANJA | Konstitutivne prakse
Liverpool John Moores University, 02. marec 2016 — 04. marec 2016
#
#
#
#
#
#

 

 

Slovar skupnega znanja - Glossary of Common Knowledge je petletni raziskovalni projekt, ki ga vodi Moderna galerija (MG+MSUM) v okviru evropskega projekta Rabe umetnosti - dediščina let 1848 in 1989 in evropske muzejske konfederacije Internacionala.

 

Kustosi Seminarja Konstitutivne prakse so Zdenka Badovinac (MG+MSUM), John Byrne (Liverpool John Moores University), Bojana Piškur (MG+MSUM).

 

Sodelujoči naratorji: Nick Aickens (Van Abbemuseum, NL); Marwa Arsanios (LB); Zdenka BadovinacBojana PiškurAdela Železnik (MG+MSUM, SI); John Byrne (Liverpool John Moores University, UK); Lia Colombino (Red conceptualismo del sur, PY); Khwezi Gule (SA);  Anders Krueger (M HKA, BE); Alexey Penzin (Chto Delat, RU); Ahmet Öğüt (TR);  Meriç Öner (SALT Research, TR); Raúl Sánchez CedilloAida Sánchez de Serdio (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, MNCARS, SP), pantxo ramas (MACBA, SP)

 

PRIZORIŠČE: Liverpool John Moores UniversityLiverpool John Moores University, Mason Owen Board Room, 70 Mt Pleasant, Liverpool, Merseyside L3 5UA, Velika Britanija

 

DATUM: 2. — 4. marec 2016

 

Konstitutivne prakse so množinske; rastejo, se razvijajo, spreminjajo, mutirajo, postajajo hibridne, se prepletajo, ločujejo, zbirajo, združujejo drugače in prerazporejajo. Konstitutivne prakse so v nenehnem spreminjanju in za obstoj odvisne od medsebojnega odnosa. Kot take konstitutivne prakse niso nikoli danosti - konstitutivna praksa je vedno nekaj, za kar se je treba bojevati in o čemer se je treba pogajati. Konstitutivne prakse tudi zagotavljajo hkrati orodje za samoprodukcijo in opremo za samorazumevanje; v sebi nosijo možnost spremembe, transgresije, reimaginacije in reartikulacije. Konstitutivnih praks ni mogoče zvesti na »publike« niti niso samoidentične »protijavnim sferam«, temveč zahtevajo, da se jih prepozna kot porozno, spremenljivo in protejsko osnovo za karkoli že ostane od samoopredeljene demokracije ali si je možno kot to zamisliti.

 

Lahko bi trdili, da v kulturni sferi konstitutivne prakse zdaj predstavljajo gradnike za muzeje, galerije in sorodne »javne« ustanove, da si drugače zamislijo svojo vlogo, funkcijo in pozicijo znotraj ustvarjanja novih oblik državljanstva. Čeprav je splošno sprejeto, da mora biti alterinstitutionalnost osnovana na temeljnem odmiku od hierarhičnih modelov širjenja znanja »od zgoraj navzdol« ali »oddajanja«, pa še vedno ostaja odprto vprašanje, kako naj tovrstne institucije začnejo delovati dialektično kot same konstitutivne prakse. Poleg tega bi se lahko vprašali tudi, kako bi lahko tako razmišljanje v smislu konstitutivnih praks omogočilo muzejem in galerijam, da ponovno zavzamejo in ponovno uporabijo prav diskurze o drugosti, specifičnosti, avtonomiji in samoopredelitvi, ki so sami postali kolonizirani s strani logike in diskurzov svetovnega ekonomskega neoliberalizma.

 

UVODNO PREDAVANJE: Raúl Sánchez Cedillo: The Rest is Missing [Vse ostalo manjka], 2. marec 2016 ob 17:30 uri, John Moores University Liverpool, School of Art and Desing, John Lennon Building

 

 

Slovar skupnega znanja je petletni raziskovalni projekt, ki ga vodi Moderna galerija (MG+MSUM) v okviru evropskega projekta Rabe umetnosti - dediščina let 1848 in 1989 in evropske muzejske konfederacije Internacionala.  Podprto s strani Ministrstva za kulturo Republike slovenije in programa Evropske unije Kultura.

 

 

 
Priporočamo
Spletna razstava