MG+MSUM

UMETNOST ZA SKUPNOSTNO RABO | Sanja Horvatinčić
10. november 2015 | 13:00 FF in 11. november 2015 | 18:00 +MSUM
#

PRVO PREDAVANJE
Sanja HorvatinčićGenealogija forme. Pregled tipologije spomenikov NOB-ja, revolucije in delavskega gibanja na Hrvaškem


Torek, 10. november 2015, ob 13.00, Filozofska fakulteta, predavalnica 343, Aškerčeva 2, Ljubljana

Splošna podoba, ki so jo pred kratkim skonstruirali različni mediji – predvsem internet, a tudi umetnostni in akademski članki – o formalnih in ikonografskih značilnostih, prav tako o nastanku in družbenopolitičnih funkcijah spomenikov, postavljenih širom po nekdanji socialistični Jugoslaviji v drugi polovici 20. stoletja, ne služi le kot zrcalo sodobnim predsodkom in/ali želji po tem, kaj bi socialistični spomenik moral predstavljati oz. kaj naj bi predstavljal, temveč hkrati generira številna zmotna pojmovanja tega spominskega korpusa kot celote.

Na podlagi več takih zmotnih koncepcij bom poskušala podati objektivnejšo analizo tega, kar izraz spomenik večinoma pomeni. Da bi demistificirala formalno svojskost »slavnih« primerov, ki jih navajajo mediji, bom predstavila genealogijo, pa tudi morfološko in formalno heterogenost tega korpusa kot celote. Kakšni so bili število, klasifikacija in tematski razpon jugoslovanskih spomenikov? Kako so različni subjekti (zgodovinski dogodki, osebe ali družbene skupine, univerzalne ideje ali avtentične lokacije) pogojevali njihovo velikost, ikonografijo, prostorsko (dis)pozicijo, morfološke reference in formalne značilnosti? Prek odgovorov na ta vprašanja bom predstavila pregled tipologije spomenikov in jo ponazorila z značilnimi primeri iz Hrvaške, Slovenije in Vojvodine, hkrati pa nakazala izvor, razvoj in umetnostnozgodovinske reference njihovih formalnih značilnosti.

 

Zdenko Kolacio, Spomenik upornikom, gozd Abez (pri Vrginmostu, Hrvaška), 1966, Arhitektura – časopis za arhitekturu, urbanizam, dizajn i za primijenjenu umjetnost 155 (1975),42.

 

 

DRUGO PREDAVANJE

Sanja HorvatinčićSmisel in možnost spomenika. Umetniška produkcija in kritiška recepcija spomenikov v socialistični Jugoslaviji
 

Sreda, 11. november 2015, ob 18.00, +MSUM, Seminar

Na podlagi teze, da so različne družbene in politične skupine sestavljale kompleksen in dinamičen sistem iniciacije, produkcije, recepcije in uporabe spomenikov v socialistični Jugoslaviji, se bom v drugem predavanju osredotočila na dve sestavini, ključni za razvoj njihovih formalnih in estetskih značilnosti: umetniško produkcijo in kritiško recepcijo.


Podrobno branje razprav in intervjujev z umetniki in arhitekti, ki so sodelovali v kreativnem procesu nastajanja spomenikov in spominskih objektov na eni strani, ter umetnostne kritike njihovih del, pa tudi teoretskih esejev o smislu in možnosti (Radoslav Putar, 1961) spomenikov v kontekstu samoupravne socialistične družbe na drugi, bo ponudilo nove možnosti za boljše razumevanje razmerja umetnikov do lastne ideološke delavnosti, vpliva kritiškega diskurza o spomenikih na umetniško kakovost le-teh in zakonskega statusa postopkov naročanja.
 

Časopisni članek o spomeniku na Kozari (Bosna in Hercegovina, Oslobođenje, Sarajevo, 23. 10 1970

 


Sanja Horvatinčić je vpisana na doktorski študij (od leta 2011) na Podiplomskem študiju humanističnih znanosti na Univerzi v Zadru in dela kot raziskovalna asistentka na Inštitutu za zgodovino umetnosti v Zagrebu. Je odgovorna urednica časopisa Život umjetnosti in članica skupine v znanstvenem projektu ARTNET pod vodstvom dr. Ljiljane Kolešnik. Je avtorica več znanstvenih razprav in večkrat predava o znanstvenih in poljudnih temah spomeniškega kiparstva/arhitekture po 2. svetovni vojni v Jugoslaviji in Evropi.

 

 

Povezava na napoved dogodkaDruštvo Igor Zabel za kulturo in teorijo

OrganizacijaDruštvo Igor Zabel za kulturo in teorijoOddelek za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v LjubljaniMuzej sodobne umetnosti Metelkova, +MSUM
PodporaSklad ERSTE

 

Priporočamo
Spletna razstava