MG+MSUM

SLOVAR SKUPNEGA ZNANJA | Geopolitika
17. september 2015 — 18. september 2015
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

 

Slovar skupnega znanja - Glossary of Common Knowledge je petletni raziskovalni projekt, ki ga vodi Moderna galerija (MG+MSUM) v okviru evropskega projekta Rabe umetnosti - dediščina let 1848 in 1989 in evropske muzejske konfederacije Internacionala.

 

Tretji seminar v okviru projekta Slovar skupnega znanja: Geopolitika (v angleškem jeziku) bo potekal 17. in 18. septembra 2015 v seminarju Muzeja sodobne umetnosti Metelkova

 

Kuratorji projekta so Zdenka BadovinacBojana Piškur (MG+MSUM) in Jesús Carrillo.

 

 

Namen projekta je ustvariti slovar drugačnih terminov, kot jih najdemo v obstoječi literaturi o umetnosti, in k oblikovanju slovarja pritegniti institucije in posameznike iz Evrope in drugih delov sveta, ki predlagajo termine, povezane z lastnimi praksami in konteksti, in jih primerjajo med seboj. Ti tako imenovani naratorji ves čas sodelujejo v procesu urejanja slovarja in na osnovi primerjav proizvajajo nova znanja. S tem Slovar skupnega znanja postaja alternativa podobnim projektom, ki so prilagojeni dominantnim epistemološkim modelom. Termine obravnavamo v okviru različnih seminarjev in v povezavi s petimi referenčnimi polji (zgodovinjenje, subjektivizacija, geopolitika, druga institucionalnost, skupno); na koncu jih bomo primerjali med seboj in z različnimi asociativnimi povezavami ustvarili nove. Na seminarjih s kustosi delajo naratorji iz institucij mednarodne konfederacije muzejev Internacionala in drugi naratorji z raznih delov sveta. Slovar skupnega znanja je možno spremljati na spletni strani Slovarja skupnega znanja, dostopen pa je tudi na spletni strani Moderne galerije. Leta 2017 bo slovar izšel še v knjižni obliki.

 

Na tretjem seminarju bo trinajst mednarodno priznanih naratorjev predstavilo trinajst terminov, ki se navezujejo na referenčno polje geopolitike. Četudi se danes predpona geo- zdi preveč preprosta za razumevanje sodobnega locusa politike, se je nujno treba ponovno vprašati o geografijah moči v času, ko se meje vse strožje uveljavljajo  in odvzemanje ozemelj in izkoriščanje vse bolj nasilno stopnjujejo. Kriza hegemoničnih pogledov na globalizacijo in hitro širjenje novih besednjakov antagonizma in odpora, ki izvirajo iz lokalnih bojev, pišeta nov scenarij za »geo«-politiko.

 

Seminar bo načel vprašanja o tem, kako umetniki in umetnosti sistem vplivajo na globalno gospodarsko in politično stanje in obratno ter kako se kritično zoperstaviti podrejenosti umetnostnega sistema ideološkim, epistemološkim in kapitalskim pozicijam moči, in poudaril neenakosti v razdeljenosti umetnosti in idej različnih kulturnih prostorov v raznih delih sveta.

 

NARATORJI ZA REFERENČNO POLJE GEOPOLITIKA
Kuratorici Slovarja skupnega znanja
Zdenka Badovinac (MG+MSUM, Ljubljana, Slovenija)
Bojana Piškur (MG+MSUM, Ljubljana, Slovenija)
 

Naratorji iz L'Internationale
Anders Krueger (M HKA, Antwerp, Belgija)
Marianna Hovhannisyan (SALT Research, Istanbul, Turčija)
Nick Aickens (Vanabbe Museum, Nizozemska)
Chema Gonzales (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, Španija)
 

Naratorji iz globalne družine
Boris Buden (Hrvaška/Nemčija)
Galit Eliat (Izrael)
Manray Hsu (Tajvan/Nemčija)
Anthony Gardner (Avstralija/VB)
Tzortzis Rallis (Grčija/VB)
Mabel Tapia (Španija)
Darij Zadnikar (Slovenija)
 

 

 

Slovar skupnega znanja je petletni raziskovalni projekt, ki ga vodi Moderna galerija (MG+MSUM) v okviru evropskega projekta Rabe umetnosti - dediščina let 1848 in 1989 in evropske muzejske konfederacije Internacionala.  Podprto s strani Ministrstva za kulturo Republike slovenije in programa Evropske unije Kultura.

 

 
 
 
Priporočamo
Spletna razstava